KORJAUS SUOMENKIELISEEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN: OIKEA TÄSMÄYSPÄIVÄ ON 9. KESÄKUUTA

KORJATTU LEHDISTÖTIEDOTE: SOTKAMO SILVERIN TOIMEENPANTAVAKSI PÄÄTETYN ETUOIKEUSANNIN EUROKURSSI MÄÄRITELTY

Toimeenpantavaksi päätetyn Sotkamo Silverin etuoikeusannin merkintäkurssi on 9 SEK yksikköä kohti. Yksikkö sisältää neljä osaketta ja vastikkeettoman merkintäoption. Tämä vastaa kurssia 2,25 SEK/osake. Tehtäessä merkintää Euroclear Finlandiin rekisteröidyillä merkintäoikeuksilla merkintähinta on 0,98 EUR yksikköä kohti. Tämä vastaa kurssia 0,245 EUR/osake. Euromääräinen hinta on määritelty NASDAQ OMX Stockholm AB:n 7. kesäkuuta vahvistaman kiinnityskurssin perusteella. (1 € = 9,2288 SEK). Kruunu- tai euromääräinen merkintäkurssi pätee myös ilman merkintäoikeuksia merkittäville sellaisille uusille osakkeille, jotka on tarkoitus rekisteröidä Euroclear Swedenissä tai Euroclear Finlandissa.

 

Tietoa etuoikeusmerkinnästä:

  • Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9. kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1) merkintäyksikkö, joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
  • Merkintäkurssi on 9 SEK yksikköä kohti. Tämä vastaa osakekurssia 2,25 SEK/osake.
  • Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla elokuussa 2017.
  • Annin maksimituotto on n. 186 MSEK ennen antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82 MSEK mikäli merkintäoptiot hyödynnetään täysimääräisesti.
  • Antiesitteen julkaisemisen on arvioitu tapahtuvan 14. kesäkuuta 2016.
  • Viimeinen kaupankäyntipäivä yksikköjen merkintään oikeuttavilla osakkeilla on 7. kesäkuuta 2016.
  • Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien.

 

Tukholmassa 8. kesäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (julk)

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507