KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Sotkamo Silver ABn (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15. maaliskuuta 2018 klo. 10:00 osoitteessa: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo. 09:30.

Osallistuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään perjantaina 9. maaliskuuta 2018.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiölle viimeistään maanantaina 12. maaliskuuta 2018 osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, puhelimitse +46-70-777 69 tai sähköpostitse paul.johnsson@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan kautta hallintarekisteriin on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, rekisteröitävä osakkeet omalle nimelleen. Uudelleenrekisteröintiä pyydetään omaisuudenhoitajalta ja sen on oltava tehtynä Euroclear Sweden AB:n osakasluettelossa viimeistään perjantaita 9. maaliskuuta 2018. Osakkeenomistajan, joka haluaa tällaista uudelleenrekisteröimistä, on pyydettävä sitä omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin ennen tätä päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Ab:n hallintarekisteriin, on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, pyydettävä tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Ab:n ylläpitämään tilapäiseen osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa merkinnän tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 9. maaliskuuta 2018 kello 10:00 Suomen aikaa, jolloin tällainen merkintä voidaan viimeistään tehdä.

Asiamiehet ym.
Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirja on voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta myöntämisestä. Oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriotteet tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Valtakirjakaavake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Liitteet: Yhtiökokouskutsu

Tukholma, 13. helmikuuta 2017

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.
Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 119 313 694 osaketta, kullakin yksi ääni.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit