KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Pörssitiedote 12.3.2019, kello 20.oo, Tukholma

Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. huhtikuuta 2019 klo 10.00 osoitteessa: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30.

Osallistuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään perjantaina 5.
huhtikuuta 2019.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiölle viimeistään maanantaina 8. huhtikuuta 2019 osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Årsstämma, BOX 5216, 102 45 Stockholm, Sverige, puhelimitse +46-70-777-6976 tai sähköpostitse paul.johnsson@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan kautta hallintarekisteriin, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, rekisteröitävä osakkeet omalle nimelleen. Uudelleenrekisteröintiä pyydetään omaisuudenhoitajalta ja sen on oltava tehtynä Euroclear Sweden AB:n osakasluettelossa viimeistään perjantaina 5. huhtikuuta 2019.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n hallintarekisteriin, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen pyydettävä tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa merkinnän tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 5. huhtikuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa, jolloin tällainen merkintä voidaan viimeistään tehdä.

Asiamiehet ym.
Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirja on voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta myöntämisestä. Oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriote tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Årsstämma, BOX 5216, 102 45 Stockholm, Sverige. Valtakirjakaavake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja se voidaan lähettää pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Liitteet: Yhtiökokouskutsu

Tukholma, 12. maaliskuuta 2019

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja,
puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 12. maaliskuuta 2019 klo 20.00 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa, kultaaja volframia sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit