KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Sotkamo Silver AB:n (publ) (y-tunnus 556224-1892) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2020 klo 11:00 alkaen Historiallisen museon Bifrost-salissa, osoitteessa Narvavägen 13-17, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.30.

Osallistuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa perjantaina 27. maaliskuuta 2020.

Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä Yhtiölle viimeistään maanantaina 30. maaliskuuta 2020 kirjallisesti osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Årstämma, BOX 5216, 102 45 Tukholma, Ruotsi, puhelimitse +46 70-777 69 76 tai sähköpostitse paul.johnsson@silver.fi. Ilmoituksessa on mainittava nimi, syntymäpäivä tai yrityksen y-tunnus ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä, on pyydettävä hallintarekisterin hoitajaa rekisteröimään osakkeet omalle nimelleen niin, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon perjantaihin 27. maaliskuuta 2020 mennessä, jotta osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajien, jotka aikovat rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä tulee tiedottaa asiasta hallintarekisterin hoitajaa hyvissä ajoin ennen 27. maaliskuuta 2020, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä Euroclear Finland Oy:ssä, on pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa rekisteröinnin tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä hallintarekisterin hoitajalle hyvissä ajoin ennen perjantaita 27. maaliskuuta 2020 klo 10:00 Suomen aikaa, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Asiamiehet ym.
Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirjan on oltava voimassa korkeintaan yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä voimassaolosta, joka ei kuitenkaan saa ylittää viittä vuotta. Yhtiön tai muun oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä yksilöivä todistus kuten rekisteriote tai vastaava viranomaisasiakirja. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriote tulee lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB, Årstämma, BOX 5216, 102 45 Tukholma, Ruotsi. Valtakirjalomake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja se voidaan lähettää pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Liitteet: Yhtiökokouskutsu

Tukholma, 27. helmikuuta 2020

Yhteyshenkilö
Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja puh. +46 70 777 69 76

Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot markkinoidenväärinkäyttöasetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 27. helmikuuta 2020 klo 20.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä, joten käännetyssä versiossa saattaa olla pieniä eroja.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa mineraaliesiintymiä. Esiintymät sisältävät hopeaa ja kultaa Suomessa sekä sinkkiä ja kultaa Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

 
Sotkamo Silver soveltaa SveMin & FinnMin -raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Tilaa

Liitteet & linkit