OSAVUOSIKATSAUS: TAMMIKUU - SYYSKUU 2019 yhteenveto

Report this content

Pörssitiedote Tukholmassa 15.11. 2019, kello 8.45

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk heinäkuu-syyskuu)

 • Kauden liikevaihto oli 85 MSEK (0)
 • Käyttökate oli 33 KSEK (-9)
 • Liikevoitto oli 3 MSEK (-9)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 SEK (-0,13)
 • Kassavirta oli 7 MSEK (128)
 • Kauden aikana rikastettiin 127 000 tonnia malmia, jonka pitoisuus oli 102 g/t hopeaa
 • Kauden aikana tuotimme rikasteissa noin 358 000 Oz hopeaa, 1 081 Oz kultaa, 455 tonnia lyijyä ja 1 010 tonnia sinkkiä.

TAMMIKUU - SYYSKUU 2019

 • Kauden liikevaihto oli 114 MSEK (0)
 • Liikevoitto oli -43 MSEK (-21)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,27 SEK (-0,14)
 • Kassavirta oli -112 MSEK (25)
 • Investoinnit olivat 145 MSEK (170)
 • Kauden aikana rikastettiin 218 000 tonnia malmia, jonka pitoisuus oli 101 g/t hopeaa.
 • Syyskuun loppuun mennessä tuotimme rikasteissa noin 582 000 Oz hopeaa, 1 675 Oz kultaa, 595 tonnia lyijyä ja 1 305 tonnia sinkkiä.

Erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon edelliseltä vuodelta

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tuotannon käynnistymisen jälkeen viime kuukausin aikana organisaatiomme on tehnyt kovasti töitä navigoiden menestyksekkäästi kaivoksen tuotannon käyttöönottoon liittyvien haasteiden joukossa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Hopeakaivos siirtyi syyskuussa vaiheeseen, jossa kaivoksen louhinta ja rikastuslaitoksen käyttöasteet ovat korkealla tasolla, ja tuottaa positiivista käyttökatetta jo kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä on merkittävä virstanpylväs kaikille kaivoshankkeille.

Arvostan koko organisaatiomme työtä tuotannon alkamisen aikana. Saavutimme tuotantotavoitteiden mukaisen täyden tuotantokapasiteetin rikastuslaitoksessa ja kaivoksessa jo tämän vuosineljänneksen aikana. Samanaikaisesti suorat toimitukset sulattoihin antavat meille mahdollisuuden varmistaa nopeat toimitukset ja myynnin kassavirrat. Positiivinen käyttökate näin pian tuotannon alkamisen jälkeen on erinomainen saavutus.

TOIMINTA

Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivoksen tuotannon käynnistäminen alkoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa ja sen odotetaan olevan valmis elokuun loppuun mennessä

Avainluvut (Konserni) Q1–Q3 2019 Q1–Q3 2018 2018
Myynti MSEK 114 0 0
EBITDA MSEK 3 22 32
Liikevoitto (EBIT) MSEK -43 -22 -54
Omavaraisuusaste (%) 38 54 51
Tulos per osake SEK -0,26 -0,14 -0,48
Quick ratio (%) 30 424 227
Henkilökunta 42 12 31
Rikastetut tonnit 218 000 0 0
Malmisyötteen keskipitoisuus (g/t Ag) 101 0 0

Tuotanto

Tuotannon käynnistämisvaihe päättyi onnistuneesti suunnitelmien mukaisesti elokuun lopussa. Rikastuslaitoksen toiminta ja tuotantokapasiteetti ovat olleet hyvin hyvällä tasolla ja metallisaannit ovat olleet suunniteltuja. Tavoitteena on rikastaa 330 000 – 350 000 tonnia malmia vuonna 2019.

Syyskuun loppuun mennessä olemme tuottaneet rikasteissa noin 358 000 unssia hopeaa (troy Oz), 1 081 unssia kultaa, 600 tonnia lyijyä ja 1 305 tonnia sinkkiä.

Maanalainen louhinta ja louhinnan valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaiset. Pitkäreikäporaus on ja maanalainen louhinta on käynnistynyt. Heinäkuussa rikastettiin pääasiassa avolouhos malmia malmivarastosta, mikä vaikutti malmisyötteen pitoisuuteen. Elokuun alusta alkaen malmisyötteen pitoisuudet ovat olleet korkeampia maanalaisen malmin korkeamman pitoisuuden johdosta.

Kesäkuun lopussa saavutettiin suunniteltu rikastuskapasiteetti, ja sen jälkeen tuotantoprosesseja on edelleen optimoitu ja vakautettu raportointikauden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana rikastettiin 127 000 tonnia malmia. Tuotannon käynnistyttyä on rikastettu 218 000 tonnia malmia yhteensä. Rikastuslaitos toimii suunnitellulla kapasiteetilla ja korkealla käyntiasteelle luotettavasti.  Malmipitoisuudet paranivat kolmannella vuosineljänneksellä. Lyijyn ja sinkin tuotanto ylitti ennustetut tasot, kun taas hopean ja kullan tuotanto olivat ennustetulla tasolla jakson lopussa.

Tuotantotavoitteet

Vuoden 2019 tuotantotavoite on rikastaa 330 000 - 350 000 tonnia malmia, kuten aiemmin on tiedotettu.

Viimeisin hopean tuotantotavoite vuodelle 2019 on 1 000 000-1 100 000 Oz Ag (1 150 000–1 250 000). Hopean osuus myynnistä arvioidaan olevan 60-63%.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Raportointikauden päättymisen jälkeen ei merkittäviä tapahtumia.

HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNTA

Se osakkeenomistaja, jolla on eniten osakkeita elokuun 31 päivänä valitsee yhdessä kolmen seuraavaksi suurimman osakkeen omistajan kanssa kolme jäsentä nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunta Sotkamo Silver AB:n vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Leena Siirala (puheenjohtaja), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Timo Kärkkäinen, Suomen Malmijalostus Oy
 • Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Teknoventure Oy

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii:

Bertil Brinck, asianajaja, A1 Advokater KB

Bertil Brinck vastaanottaa aloitteita ja esityksiä ja vastaa osakkeenomistajien kysymykseen nimitysvaliokunnasta ym. asioista.

Bertil Brinck on tavoitettavissa puhelimitse: +46 8 545 811 00

sähköposti: bertil.brinck@a1advokater.se

SIJOITTAJAKALENTERI               

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 22. helmikuuta 2019
 • Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkaistaan 14. toukokuuta 2019
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2019
 • Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistaan 14. helmikuuta 2020

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/
 

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 15. marraskuuta 2019 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat: