OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2013, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -3 621 KSEK (-3 137) ja osakekohtainen tulos oli -0,26 SEK (-0,30).
 • Muut tuotot olivat 777 KSEK (1 083).
 • Likvidit varat 30. kesäkuuta 2013 olivat 25 080 KSEK (41 178).
 • Investoinnit ajalla tammikuu - kesäkuuta 2013 olivat 11 191 KSEK (12 317).
 • Oma pääoma 30. kesäkuuta 2013 oli 109 996 KSEK (113 584).

 

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, huhtikuu-kesäkuu 2012)

 • Kauden nettotulos oli – 1 236 KSEK (-979) ja osakekohtainen tulos oli -0,09 SEK (-0,09).
 • Konsernin nettoliikevaihto oli 27 KSEK (250).
 • Investoinnit kaudella huhtikuu-kesäkuu 2013 olivat 7 482 KSEK (1 811).
 • Sotkamo Silver On palkannut KPMG Corporate Financen avustamaan yhtiön lippulaivan, Hopeakaivos projektin kehittämistä ja rahoitusta.
 • Sotkamo Silver julkaisee raportin useista lupaavista malmiaiheista yhtiön lippulaivan Sotkamon Hopeakaivoksen läheisyydestä ja Tampereen kultavyöhykkeeltä.
 • Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous pidettiin 22. maaliskuuta 2013.
 • Sotkamon Hopeakaivos sai ympäristöluvan.
 • Sotkamo Silver on tehnyt ABB:n kanssa hopeakaivoksen sähköistämissopimuksen ja ensimmäisen rahoitussopimuksen
 • Sotkamo Silver on julkaisi riippumattoman konsulttiraportin, joka käsittää ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskatselmuksen sekä rajoitetun yhteiskuntavaikutusten katselmuksen (Equator Principles -arviointi).

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tapahtumia raportointijakson jälkeen.

 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2012 tuloslaskelman taseen lukuja. Kaikki osakekohtaiset luvut on oikaistu takautuvasti osakkeiden 1:25, vuonna 2012 tapahtuneen yhdistämisen osalta.

 

Sijoittajakalenteri 2013

- Osavuosikatsaus Q3 ajalta 1.1. - 30.9. julkaistaan 14 marraskuuta 2013.

- Osavuosikatsaus Q4 ajalta 1.1. - 31.12. julkaistaan 14 helmikuuta 2014.

- Yhtiökokous - Maaliskuu 21, 2014

 

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 14 152 856 ja osakepääoma on 141 528 561,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 10 SEK.

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 9942 756 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen 30. marraskuuta 2013 mennessä kurssiin 17,50 SEK.

 

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 22 elokuuta, 2013.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Taivaljärven hopeakaivos.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille SE0004635290.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

 

(For full report in swedish, see attached file)