OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2014, YHTEENVETO

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2014, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -2 573 KSEK (-3 621) ja osakekohtainen tulos oli -0,15 SEK (-0,26).
 • Muut tuotot olivat 528 KSEK (777).
 • Likvidit varat 30. kesäkuuta 2014 olivat 32 541 KSEK (11 095).
 • Investoinnit ajalla tammikuu - kesäkuuta 2013 olivat 3 662 KSEK (11 191).
 • Oma pääoma 30. kesäkuuta 2014 oli 139 253 KSEK (107 732).

 

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, huhtikuu-kesäkuu 2014)

 • Kauden nettotulos oli – 356 KSEK (-1 236) ja osakekohtainen tulos oli -0,02 SEK (-0,09).
 • Konsernin nettoliikevaihto oli 99 KSEK (27).
 • Investoinnit kaudella huhtikuu-kesäkuu 2014 olivat 1 855 KSEK (7 482).

 

 • Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot lisääntyivät merkittävästi.
 • Hopeakaivoksen malmivarat lisääntyvät 33%.
 • Sotkamo Silverille myönnettiin uudenmuotoinen kaivosturvallisuuslupa.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) päivitys julkaistiin.
 • Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous pidettiin 21. maaliskuuta 2014.
 • Sotkamo Silver julkaisi noin 42,5 MSEK merkintäoikeusantia koskevan antiesitteen ja sai noin 39 miljoonaa ruotsin kruunua osakkeenomistajille suunnatussa uusmerkinnässä.
 • Sotkamo Silver ja ABB ovat jatkaneet aikaisempaa sopimustaan teknologianmyynnistä hopeakaivokseen ja rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun.
 • Sotkamo Silver sai rakennusluvan hopeakaivosalueen rakennuksille.

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Hopeakaivoksen ympäristölupa sai lainvoiman
 • Sotkamo Silver on ostanut 427 hehtaarin maa-alueen hopeakaivosta varten

 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2013 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

Sijoittajakalenteri 2014

 • Osavuosikatsaus, Q1 – 23. toukokuuta 2014
 • Osavuosikatsaus, Q2 – 22. elokuuta 2014
 • Osavuosikatsaus, Q3 – 18. marraskuuta 2014
 • Osavuosikatsaus, Q4 – 16. helmikuuta 2015.
 • Yhtiökokous 2015 – 23. maaliskuuta, 2015

 

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 22 elokuuta, 2014.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.