OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2018

Hopeakaivosprojekti etenee aikataulussa ja budjetissaRikastamorakennus elokuussa 2018

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk huhtikuu - kesäkuu)

 • Kauden tulos oli – 7,9 KSEK (- 2,4)
 • Osakekohtainen tulos oli ‑- 0,06 SEK (- 0,04)
 • Muut tuotot olivat 31 KSEK (60).
 • Investoinnit tammi-kesäkuussa 2018 olivat 50,4 MSEK (6,5).
 • Arto Suokas nimettiin Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtajaksi ja Arttu Ohtonen nimettiin emoyhtiön Sotkamo Silver AB:n varatoimitusjohtajaksi.
 • Hopeakaivoksen harjannostajaiset pidettiin 28. kesäkuuta ja rakentaminen etenee asetetussa aikataulussa ja kustannuskehyksen mukaisesti kohti kaupallisen tuotannon käynnistämistä alkuvuodesta 2019.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2018

 • Kauden tulos oli 4,0 MSEK (- 7,5). Osakekohtainen tulos oli - 0,03 SEK (- 0,12)
 • Muut tuotot olivat 54 KSEK (60)
 • Likvidit varat 30. kesäkuuta 2018 olivat 326,3 MSEK (164,2)
 • Investoinnit kaudella tammikuu – kesäkuu 2018 olivat 75,5 MSEK (12,3)
 • Oma pääoma 30. kesäkuuta 2018 oli 362,0 MSEK (328,5)
 • Tammikuussa Sotkamo Silver on tehnyt sopimuksen Outotec (Finland) Oy:n kanssa jauhinmyllyjen toimittamisesta Hopeakaivos-projektiin. Sopimuksen arvo oli noin 20,6 MSEK (2,0 MEUR)
 • Rahoituksen varmistuttua Hopeakaivoksen rakentamispäätös tehtiin. Kaivoshankkeen ja konsernin noin 474 MSEK (46 MEUR) rahoitus koostuu seuraavista osioista:

Tämän raportin tuloslaskelman erät ja niiden vertailutiedot kattavat tammi-maaliskuun, ellei toisin mainita. Tase-erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuodelle 2017.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS


Hopeakaivoksen rakentaminen etenee sovitussa aikataulussa ja kustannuskehyksen mukaisesti kohti tuotannon aloittamista. Keskitymme rakennusten ja tuotanto- infrastruktuurin rakentamiseen. Rikastamon laiteasennukset, vedenpuhdistamon rakentaminen ja louhintojen käynnistäminen tapahtuvat syksyn aikana. Työntekijöiden rekrytoinnit alkavat lähiviikkoina.

Olemme sopineet Vapon kanssa bioenergian käytön kehittämisestä kaivoksen tuuletusilman lämmitykseen osana energiatehokkaaseen ja vastuulliseen toimintaan perustuvaa maanalaista kaivostuotantoa. Ratkaisu on osa jatkuvaa kestävän kaivostuotannon kehittämistä, johon yhtiö on toiminnassaan sitoutunut.

Hopean hintakehitys korreloi hyvin muiden raaka-aineiden hintakehityksen kanssa. Alhaiset hinnat vaikuttavat myös hopeakaivosyhtiöiden arvostukseen. Historiallisesti tarkasteltuna hopea- ja monien muiden kaivosyhtiöiden osakkeet ovat tällä hetkellä alhaisesti arvostettuja. Tätä käsitystä tukee myös kullan ja hopean hintasuhde, joka on ollut viimeisen vuoden 1/75-1/83 välillä kun se ollut noin 1/56 viimeisen 50 vuoden jaksossa.

Mineraalit ja metallit ovat kestävän kehityksen edellytys. Kaivostuotantoa tarvitaan kiertotaloudessa kierrätyksen rinnalla. Vaihtoehtoiset energialähteet lisäävät metallien kysyntää; litium, koboltti ja nikkeli, kolme keskeistä akkumetallia, ovat parhaillaan merkittävän huomion kohteena. On kuitenkin todettava, että hopea on yksi akkumetalleista ja lisäksi korkean- ja ympäristöteknologian metalleista. Hopean teollisen kysynnän lisääntymisen yhtenä syynä on ollut korkean teknologian autoteollisuus osana muuta maailmanlaajuista siirtymistä kohti aurinkotekniikkaan perustuvaa sähköistämistä. Hopean kysyntä autoteollisuudessa kasvoi 5%, ja aurinkosähkön tuotannossa 19% vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Hopealla on kriittinen rooli siirtymisessä sähköajoneuvoihin samalla kun aurinkoenergian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Hopean teollinen ja teknologia kysyntä onkin yli puolet hopean nykyisestä kysynnästä. Hopealla on myös edelleen suuri merkitys tärkeänä sijoitusmetallina kullan rinnalla. Globaalin talouden kasvun myötä hopean teollinen kysyntä (aurinkokennot / akut/sähköistys / automaatio / ympäristö) kasvaa sen tuotannon ollessa rajallista ja pienempää kuin kysyntä viimeisen 10 vuoden ajan.

Hopean tuotantoon ja kysyntään perustuvat näkymät tukevatkin mahdollista hyvää hopean hintakehitystä, koska primääri kaivostuotanto on kokonaiskysyntää alhaisempaa. Tähän kuitenkin vaikuttaa sijoitushopeana varastoidun hopean määrä ja sen mahdollinen palautuminen kierrätyksenä teolliseen tuotantoon. Hintavaihtelut voivat kuitenkin olla nopeita ja merkittäviä nykyisessä epävakaassa globaalissa poliittisessa tilanteessa.

 
Timo Lindborg

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Sotkamo Silver kehittää bioenergian hyödyntämistä yhdessä Vapon kanssa Hopeakaivoksen tuuletusilman lämmitykseen.
 • Kainuun ELY-keskus on antanut lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnista.
 • Hopeakaivoksen patojen rakentaminen ja avolouhoksen maanrakennustyöt käynnistyvät.

OSAKETIETOA

Sotkamo Silverin osaketta vaihdettiin kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä eli 29. kesäkuuta 2018 hintaan 4,32 kr. Periodin korkein kurssi oli 5,00 SEK ja matalin 3,25 SEK. Osakepääoma oli 163 679 896,48 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön pörssiarvo kauden lopussa oli n. 524 MSEK (52 MEUR).

SIJOITTAJAKALENTERI


Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:


- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2018
- Tilinpäätöstiedote julkaistaan 22. helmikuuta 2019
- Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2019

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT


Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/


Yhteyshenkilö

T
imo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puhelin +358 40 508 3507

Nämä̈ tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä̈ mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä̈ klo 8:45 CET, 23. elokuuta 2018.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta


Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia