OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2018

Hopeakaivosprojekti rahoitettu ja rakentaminen jatkuu täysillä

Rikastamorakennuksen pystyttäminen käynnissä

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk tammikuu - maaliskuu)

 • Kauden tulos oli 3,889 KSEK (-5,068))
 • Osakekohtainen tulos oli ‑0,03 SEK (-0,05)
 • Muut tuotot olivat 23 KSEK (0).
 • Likvidit varat 31. maaliskuuta 2018 olivat 308,258 KSEK (164,171).
 • Oma pääoma 31. maaliskuuta 2018 oli 372,716 KSEK (328,518)
 • Investoinnit tammi-maaliskuussa 2018 olivat 25 128 KSEK (5 790).
 • Sotkamo Silver on tehnyt sopimuksen Outotec (Finland) Oy:n kanssa jauhinmyllyjen toimittamisesta Hopeakaivos-projektiin. Sopimuksen arvo oli noin 20,6 MSEK (2,0 MEUR)
 • Helmikuussa Sotkamo Silver tilasi rikastamorakennuksen perustus- ja maarakennustyöt. Sopimuksen arvo on 21,6 MSEK (2.1 MEUR).
 • Rahoituksen varmistuttua Sotkamo Silver AB:n hallitus on tehnyt Hopeakaivoksen rakentamispäätöksen. Kaivoshankkeen ja konsernin noin 474 MSEK (46 MEUR) rahoitus koostuu seuraavista osioista:
  • 134 MSEK (13 MEUR) Sotkamo Silver Oy:n 4 vuoden pituinen vakuudellinen joukkovelkakirjalaina
  • 41 MSEK (4 MEUR) Sotkamo Silver AB:n suunnattu osakeanti
  • 51 MSEK (5 MEUR) Sotkamo Silver AB:n 4,5 vuoden pituinen vaihtovelkakirjalaina
  • 21 MSEK (2 MEUR) ELY -keskuksen investointituki kaivoksen investointeihin ja kehittämiseen.
  • 62 MSEK (6 MEUR) Tekesin innovaatiolaina Sotkamo Silver Oy:lle
  • 165 MSEK (16 MEUR) konsernin kassavarat 31.12 2017

Tämän raportin tuloslaskelman erät ja niiden vertailutiedot kattavat tammi-maaliskuun, ellei toisin mainita. Tase-erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon viime vuodelle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli konsernin Hopeakaivoshankkeen lopullisen rahoituksen saaminen valmiiksi. Rahoituspaketin (46 M€) varmistuttua rakentaminen jatkuu vahvalla kassalla aikataulun mukaisesti.

Jatkamme viime vuonna aloitettuja rikastamon ja sen ympäristön sekä rikastushiekka-altaiden maanrakennustöitä. Rikastamorakennuksen harjannostajaiset pidetään kesäkuun lopussa, ja tuotantorakennus valmistuu elokuussa. Tämän jälkeen aloitetaan prosessilaitteiston ja koneiden asennus.

Blaikenin laitteiden ja koneiden purkaminen ja siirtäminen on meneillään. Olemme tämän vuoden alussa solmineet sopimuksen Outotec (Finland) Oy:n kanssa jauhinmyllylaitteiston toimituksesta Hopeakaivokselle. Sopimuksen mukaan jauhinmyllyjärjestelmän kaksi jauhinmyllyä toimitetaan syksyllä 2018. Jauhinmyllyjen nimelliskapasiteetti on 450 000 tonnia malmia vuodessa.

Sotkamo Silver on uudistanut organisaation Hopeakaivoshankkeessa ja konsernissa. Olen vakuuttunut, että laajan kokemuksen omaava rakennus- ja kaivostiimimme vie hankkeen menestyksekkäästi tuotantovaiheeseen. Olemme suorittaneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lisätylle tuotantokapasiteetille vaikutusalueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Prosessi on loppuvaiheissaan ja odotamme yhteysviranomaisen loppukommentteja viimeistään tämän vuoden heinäkuussa. Syksyllä jätämme ympäristölupahakemuksen tuotantokapasiteetin lisäämisestä.

CEO Timo Lindborg

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sotkamo Silver konserni uudisti organisaatiotaan vastaamaan Hopeakaivoshankkeen nykyvaihetta ja Arttu Ohtonen siirtyy nykyisestä tytäryhtiön toimitusjohtajan tehtävästä emoyhtiön Sotkamo Silver AB:n varatoimitusjohtajaksi.

SIJOITTAJAKALENTERI

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2018
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2018
- Tilinpäätöstiedote julkaistaan 22. helmikuuta 2019
- Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 19. huhtikuuta 2019

OSAKETIETOA

Sotkamo Silverin osaketta vaihdettiin kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä eli 29. maaliskuuta 2018 hintaan 4,32 kr. Periodin korkein kurssi oli 5,00 SEK ja matalin 3,25 SEK. Osakepääoma oli 163 679 896,48 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön pörssiarvo kauden lopussa oli n. 524 MSEK (52 MEUR).

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Yhteyshenkilö
T
imo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puhelin +358 40 508 3507 

Nämä̈ tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä̈ mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä̈ klo 8:45 CET, 10. toukokuuta 2018.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.


Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia