OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2015, YHTEENVETO

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, heinäkuu-syyskuu 2015)

 • Kauden tulos oli -294 KSEK (-2 474) ja osakekohtainen tulos oli -0,01 SEK (-0,12).
 • Muut tuotot olivat 4 KSEK (68).
 • Investoinnit ajalla heinäkuu – syyskuu 2015 olivat 11 062 KSEK (3 384).

AJANKOHTAINEN OSAVUOSIKATSAUS (9 kk, tammikuu-syyskuu 2015)

 • Kauden nettotulos oli – 6 500 KSEK (-5 604) ja osakekohtainen tulos oli -0,31 SEK (-0,27).
 • Muut tuotot olivat 446 KSEK (597).
 • Likvidit varat 30. syyskuuta 2015 olivat 6 361KSEK (21 339).
 • Investoinnit kaudella tammikuu-syyskuu 2015 olivat 14 626 KSEK (7 046), josta 10 000 KSEK (0) Blaikenin rikastuslaitos.
 • Sotkamo Silver teki optiosopimuksen Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta.
 • Oma pääoma 30. syyskuuta 2015 oli 129 913 KSEK (136 561).
 • Testit  osoittavat  esirikastuksen tehon Hopeakaivoksella
 • TEKES on myöntänyt 9,4 miljoonan euron kehityslainan
 • Sotkamo Silver teki sopimuksen Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta.
 • Korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia hopeaesiintymän syväjatkeen kairauksessa.
 • Erinomaisia malmitutkimuskohteita Mo i Ranan alueella Norjassa.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • TEKES on parantanut myönnetyn kehityslainan ehtoja
 • Taaleritehdas merkitsee Sotkamo Silver AB:n vaihtovelkakirjoja 1,5 M€:lla ja antaa merkintätakauksen
 • Arttu Ohtonen nimitettiin toimitusjohtajaksi Suomen tytäryhtiöön

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2014 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Sotkamo Silverin johto on viimeisten 12 kuukauden aikana aktiivisesti kehittänyt Hopeakaivoksen teknisiä ja geologisia edellytyksiä, uusien kairausten ja analyysien sekä testien avulla. Uskon, että nämä toimenpiteet parantavat merkittävästi hankkeen kannattavuutta, kun niiden tulokset otetaan käyttöön tuotannossa. Toteutetut toimet ja kehityshankkeiden tulokset ovat parantaneet kannattavuutta jopa hopean nykyisillä hinnoilla.

Rahoitusratkaisun valmiiksi saaminen on hallituksen ja johdon päätavoite. Ne keinot, joita on selvitetty, ovat oman pääoman lisäys, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat tai muut monipuoliset rahoitusratkaisut. Tavoitteena on, että rahoituspaketti koostuu useista osista, että siitä tulee niin hyvä ratkaisu kuin mahdollista osakkeenomistajillemme. Viime vuodet ovat olleet vaikeita teollisuusinvestointeja ajatellen, etenkin kaivosteollisuudelle, mutta nyt me koemme lisääntyvää investointihalukkuutta.

Olemme neuvotelleet rahoitus- ja teknologianmyyntisopimuksen ABB Oy Finlandin kanssa. Sopimuksen suuruus rahoitus on riippuvainen toimituksen arvosta, mutta enimmillään 5 000 000 €.

Innovaatiorahoituskeskus -TEKES on myöntänyt Sotkamo Silverille mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 9 400 000 euroa.

Sotkamo Silver osti Blaikenin kaivoksen rikastamon, mikä sopii erinomaisesti yhtiön tarpeisiin. Kaupan arvioidaan alentavan Hopeakaivoksen pääomantarvetta noin 7 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, että yhtiö hankkisi uuden vastaavan laitoksen muualta.

Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on merkinnyt 1,5 miljoonan euron edestä yhtiön vaihtovelkakirjalainaa. Yhden vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 6,86 SEK/osake. Taaleritehdas on myös antanut 3 M€ merkintäsitoumuksen osana lopullista Hopeakaivoksen rahoituspakettia. Vaihtovelkakirjalaina ja annettu merkintäsitoumus ovat osa lopullista rahoituspakettia.

Edellä mainitut rahoituspaketin osat ovat erittäin tärkeitä askeleita lopullisessa Hopeakaivoksen rakentamiseen liittyvässä rahoitusratkaisussa. Maaliin on vielä matkaa, mutta yhtiön nykyinen kassa riittää vähintään 12 kuukautta.

Lopuksi haluan lämpimästi kiittää eläkkeelle siirtynyttä Ilkka Tuokkoa hänen suuresta panoksesta yhtiömme ja hankkeemme kehittämisessä ja johtamisessa. Hänen innostus ja sitoutuminen ovat olleet ratkaisevan tärkeää Hopeakaivosta kehitettäessä. Hallitus ja johto ovat myös tyytyväisiä, että Ilkka Tuokko haluaa jatkaa tätä tärkeää työtään nyt Suomen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Toivotan samalla Arttu Ohtosen tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajana.

Timo Lindborg

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus Q4 - 12. helmikuuta 2016.
 • Yhtiökokous 2016 – 17. maaliskuuta  2016.

 

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

 

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tukholmassa, 13 marraskuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507