OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2018

Report this content


Hopeakaivoksen myllynosien siirto sisätiloihin marraskuussa 2018

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk heinäkuu - syyskuu)

 • Investoinnit heinä-syyskuussa 2018 olivat 95,8 MSEK (7,0)
 • Muut tuotot olivat 0 KSEK (17)
 • Kauden tulos oli -17,2 KSEK (-7,8) 
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 SEK (-0,07)
 • Sotkamo Silver Oy:n johtoryhmä koossa ja kaivosorganisaatio on täydentynyt kokeneilla henkilöillä
 • Sotkamo Silver kehittää bioenergian hyödyntämistä yhdessä Vapon kanssa Hopeakaivoksen tuuletusilman lämmitykseen.
 • Hopeakaivoksen louhintatyöurakka Tapojärvi Oy:lle
 • Kainuun ELY-keskus on antanut lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnista.
 • Hopeakaivoksen patojen rakentaminen ja avolouhoksen maanrakennustyöt käynnistyvät.

TAMMIKUU - SYYSKUU 2018 

 • Investoinnit kaudella tammikuu – syyskuu 2018 olivat 171,2 MSEK (23,0)
 • Oma pääoma 30. syyskuuta 2018 oli 344,8 MSEK (328,5)
 • Likvidit varat 30. syyskuuta 2018 olivat 192,7 MSEK (178,4). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä on 84 MSEK (0) Hopeakaivoshankkeen rahoitukseen liittyvällä escrow-tilillä (raportoituina muina saamisina) Hopeakaivos hankkeeseen liittyen 
 • Muut tuotot olivat 54 KSEK (77)
 • Kauden tulos oli -21,1 KSEK (-15,3) 
 • Osakekohtainen tulos oli -0,17 SEK (-0,14)

Tämän raportin tuloslaskelman erät ja niiden vertailutiedot kattavat tammi-maaliskuun, ellei toisin mainita. Tase-erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuodelle 2017

VD TIMO LINDBORG

Olemme onnistuneet hyvin urakoitsijoiden valinnoissa ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Hankkeen keskeiset vaiheet ovat aikataulussa. Rakennustyömaan henkilövahvuus on nyt noin 120 henkilöön laiteasennusvaiheessa syyskuussa. Laitteiden ja prosessilaitteiden asentaminen jatkuu rikastuslaitoksessa ja kaivosalueella. Jauhinmyllyjen ja prosessiautomaation asennus on alkanut. Oletamme, että laitteiden testien valmistelut ja koeajot voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti vuoden 2019 alussa laiteasennusten jälkeen. Suunnitelma on aloittaa tuotanto maaliskuun lopulla ja käynnistää rikasteiden kaupallinen tuotanto sen jälkeen.

Lämmin sää on vaikuttanut myönteisesti infrastruktuuri- ja muihin rakennustöihin Luotettavat ja osaavat urakoitsijat E. Hartikainen Oy: n ja Kaitos Oy: n ovat toteuttaneet merkittävät ja tärkeät patoalueiden ja patojen rakennustyöt sekä niihin liittyvät kalvorakenteet. Yhtiöiden pitkäaikaisesta ja laajasta kokemuksesta altaiden rakennustöistä ja patojen rakentamisesta on ollut merkittävää hyötyä hankkeelle.

Alalla pitkään toimineet kaivosurakointiin, metallituotantoon ja kiertotalouteen erikoistuneet yritykset ovat yhteistyökumppaneitamme. Näillä yhtiöllä on huomattavaa ja laajaa osaamista kaivosteollisuudesta, kaivosurakoinnista ja rikasteiden käsittelystä. Tapojärvi Oy:n korkea teknologiaosaamin luo vahvan pohjan yhteistyölle kaivosurakoinnissa. Teimme yhteistyötä jo hankevaiheessa, ja nyt se saa jatkoa monipuolisen palveluketjutarjonnan myötä. Toimitamme akkumetalleja, hopea, lyijyä ja sinkkiä, sisältävät rikasteet Bolidenin Kokkolan ja Rönnskärin sulattoihin. Nämä sulatot ovat Hopeakaivoksen lähimmät sulatot. Nyt tehdyt sopimukset tuovat meille toimitusten osalta logistisia ja taloudellisia hyötyjä sekä vähentävät kuljetusten hiilijalanjälkeä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rikasteet käsitellään vastuullisella tavalla kestävään toimintaa panostavan Bolidenin toimesta.

Hopeakaivoksen johtoryhmä on nyt koossa. Johtoryhmällä on vahvaa osaamista kaivostoiminnan eri osa-alueilla ja kaivostoiminnan kehittämisessä. Heidän tulonsa yhtiöön vahvistaa kykyämme viedä Hopeakaivos tuotantoon aikataulussa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sotkamo Silver AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy on sopinut hopearikasteen ja sinkkirikasteen myynti- ja toimitusehdoista Bolidenin sulatoille Kokkolaan ja Ruotsin Rönnskäriin.

Toimitusten arvioitu arvo neljän vuoden sopimuskauden aikana on noin 120 miljoonaa euroa nykyisillä metallien hinnoilla. Toimitusten odotetaan käynnistyvän alkuvuonna 2019.

OSAKETIETOA 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Osakekurssi kauden lopussa SEK 3,77 4,00 3,84
”Kvotvärde” (vastearvo) SEK 1,37 1,37 1,37
Yhtiön pörssiarvo MSEK 493 477 458
Osakkeiden lukumäärä 130 783 299 119 313 694 119 313 694
Osakepääoma SEK 179 414 417 163 679 896 163 679 896

SIJOITTAJAKALENTERI                 

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 22. helmikuuta 2019
 • Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkaistaan 14. toukokuuta 2019
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2019
 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 21. helmikuuta 2019

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Hallituksen nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta Sotkamo Silver AB:n vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Leena Siirala (puheenjohtaja), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Timo Kärkkäinen, Suomen Malmijalostus Oy
 • Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Teknoventure Management Oy

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii:

Bertil Brinck, asianajaja, A1 Advokater KB

Bertil Brinck vastaanottaa aloitteita ja esityksiä ja vastaa osakkeenomistajien kysymykseen nimitysvaliokunnasta ym. asioista.

Bertil Brinck on tavoitettavissa puhelimitse: +46 8 545 811 00
sähköposti: bertil.brinck@a1advokater.se

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä̈ mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 15. marraskuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 


Avainsanat: