SOTKAMO SILVER: HOPEAKAIVOKSEN JOHTORYHMÄ KOOSSA

Report this content

Ins. (AMK) Jarmo Huuskonen aloittaa Hopeakaivoksen rikastamon päällikkönä 1.11.2018. Hän on tällä hetkellä Pyhäsalmen kaivoksen rikastamon käyttöinsinööri. Jarmo on ollut Pyhäsalmen kaivoksella vuodesta 1999 alkaen. Hänellä on pitkäaikainen kokemus rikastamon ja prosessiautomaation rakentamisesta ja rikastamon tuotannon johtamisesta.

Jarmo Huuskosen liittyessä kaivoksen organisaatioon Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivoksen johtoryhmä on koossa. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Arto Suokas, kaivostoiminnan päällikkö Erkki Kuronen, rikastamon päällikkö Jarmo Huuskonen, ympäristö-, turvallisuus-, työhyvinvointi- sekä laatupäällikkö Arttu Ohtonen ja talouspäällikkö Jarmo Repo.

Liiketalouden tradenomi Jarmo Repo on aloittanut Sotkamo Silver Oy:n talouspäällikkönä 1.6. 2018. Hän on toiminut yritysten taloushallinnon tehtävissä vuodesta 2000 lähtien, viimeksi Pyhäsalmi Mine Oy:n Assistant Controllerina ja Controllerina vuodesta 2009 alkaen.

Hopeakaivoksen kaivosorganisaatio on täydentynyt:


Tekniikan lisensiaatti Eine Pöllänen on nimitetty malmin esirikastusprojektin projektipäälliköksi, jossa toimessa hän aloitti 13.8.2018. Einellä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus tutkimushankkeiden eteenpäinviemisestä ja hallinnoinnista, viimeksi Kainuun Etu Oy:llä.

Geologi Ida Eriksson on nimitetty kaivosgeologiksi. Hän aloittaa 15.10.2018, viimeksi hän on toiminut Endomines Oy:n Pampalon kultakaivoksen kaivosgeologina vuodesta 2012 alkaen.

Insinööri Jari Alapartanen on nimitetty kaivosesimieheksi, hän aloittaa 1.10.2018. Hän on toiminut Dragon Miningin Oriveden kaivoksessa kaivostyönjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

Insinööri Marko Romppanen, 41, on nimitetty kaivossuunnittelijaksi. Hän aloittaa 22.10.2018. Ennen Hopeakaivokselle tuloaan hän on viimeksi toiminut kaivossuunnittelijana Bolidenin Kylylahden kupari-kulta-kaivoksessa vuodesta 2011 alkaen.


“Toivotamme tervetulleeksi yhtiöön nyt yhtiön henkilövahvuuteen liittyneet henkilöt, joilla on vahvaa osaamista tuotannollisen kaivostoiminnan eri osa-alueista ja kaivostoiminnan kehittämisestä. Heidän tulonsa vahvistaa yhtiötä ja sen kykyä viedä Hopeakaivos tuotantoon aikataulussa ”
, sanoo Timo Lindborg, Konserninjohtaja.

 
Tukholma, 24. syyskuuta 2018


Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 24. syyskuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi
Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi
 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit