SOTKAMO SILVER: HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSEN KAIKKI ANALYYSIT VALMISTUNEET – SYVYYSJATKEEN POTENTIAALI VAHVISTUU

Hopeakaivoksella touko-kesäkuussa vinotunnelista kairattujen 12 timanttikairausreiän (yhteispituus 1 457,45 metriä) kaikki analyysit ovat valmistuneet. Yhtiö raportoi kahdeksan ensimmäisen reiän tulokset 31.7.2017.

Kairaustulosten korkeat hopea-, kulta- ja perusmetallipitoisuudet nykyisten louhintasuunnitelmien alapuolella vahvistavat edelleen näkemystä esiintymän jatkumisesta syvemmälle. Tämä luo lupaavan tutkimuskohteen Hopeakaivoksen edelleen kehittämiseksi ja mineraalivarojen lisäämiseksi. Hopeakaivoksen mineraalivaranto- ja malmivara-arviot tullaan päivittämään lähikuukausien aikana. Suunniteltujen louhosten jatkeilta saatujen malmilävistysten odotetaan lisäävän jonkin verran tunnettuja malmivaroja.

Oheisessa taulukossa 1 on listaus kaikkien 12 reiän parhaista lävistyksistä ja reikien sijainti on esitetty kuvassa 1. Aikaisemmin raportoimattomien reikien parhaat tulokset saatiin rei’istä TU17-09 ja TU17-11.

Reikä TU17-09 kairattiin reikien TU17-05 ja TU17-07 lävistämän horisontin jatkeelle. Sen paras lävistys on 8 m keskipitoisuudella 123 g/t hopeaa, 0,36 g/t kultaa, 0,96% lyijyä ja 1,51% sinkkiä. Samassa reiässä on syvemmällä 5 metrin lävistys keskipitoisuudella 121 g/t hopeaa, 0,51 g/t kultaa, 0,38% lyijyä ja 0,53% sinkkiä. Ensimmäinen lävistys sijoittuu nykyisessä louhintasuunnitelmassa olevan louhoksen ulkopuolelle ja toinen jatkeelle ja ne tulevat lisäämään louhittavia malmivaroja.

Reikä TU17-11 kairattiin noin 150 metrin syvyydessä kahden louhoksen väliin. Paras lävistys on 3 m keskipitoisuudella 143 g/t hopeaa, 1,25 g/t kultaa, 0,50% lyijyä ja 0,81% sinkkiä. Lisäksi lävistettiin 3 metriä keskipitoisuudella 77 g/t hopeaa, 0,62 g/t kultaa ja 0,63% lyijyä ja 3,35% sinkkiä.

”Kairausohjelma ja sen tulokset antavat hyvän pohjan Hopeakaivoksen malmivarojen edelleen kehittämiseksi ja mineraalivarantojen lisäämiseksi ja suunniteltujen louhosten syväjatkeiden kehittämiselle. Sitä tukevat myös korkeammat metalli- ja kultapitoisuudet tunnettujen mamivarojen alapuolella", sanoo tohtori Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja,

Tukholma, 15. päivä elokuuta 2017

Sotkamo Silver AB (julk)

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä klo 8:45 CET, 15. elokuuta 2017.

Kontaktihenkilö:

Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.
Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.


Kuva 1: Vinotunneli, suunnitellut louhokset ja tämän kairausohjelman kairanreiät (vihreällä) pituusleikkauksessa. Tämän kairausohjelman ja aiemmin kairattujen TU39- ja TU76-reikien parhaat lävistykset on merkitty kuvaan.Taulukko 1: Kairanreikien TU17-01...TU17-12 lähtötiedot ja parhaat lävistykset.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880, kaupankäyntitunnus on SOSI TO4 NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja  SOSI1EW116  NASDAQ Helsinki pörssissä.

Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit