SOTKAMO SILVER: HOPEAKAIVOKSEN TUOTANNON YLÖSAJO ETENEE JA KASSAVIRTA ON KÄYNNISTYNYT

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 29.4.2019, kello 8.45.

Hopeakaivoksen tuotannon ylösajo etenee. Rikastuslaitoksen molemmat tuotantolinjat ovat käynnissä ja tuotanto sekä rikastetoimitukset sulatoille kasvavat suunnitellusti. Rikastetoimitusten odotetaan nyt jatkuvan viikoittain.

Rikasteen metallipitoisuudet ovat suunnitelmien mukaiset ja rikasteen laskutusarvo on ollut tähän mennessä keskimäärin noin 7 000 – 7 500 euroa/tonni sisääntulleesta kassavirrasta laskettuna.

Tuotantokapasiteetti on nostettu täyteen 450 000 tonnin vuosikapasiteettiin. Tavoitteena on rikastaa malmia 330 000 – 350 000 tonnia vuoden 2019 aikana. Hopeamalmia louhitaan avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta.

Kaivostoiminnan päällikkö Erkki Kuronen on nimitetty tehtävään Chief Operating Officer (COO). Nykyisten tehtäviensä lisäksi hän vastaa Hopeakaivoksen tuotannosta. Hän toimii myös tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtajan varamiehenä.
 

”Olen tyytyväinen siitä, että kassavirta on käynnistynyt ja että rikasteiden metallipitoisuudet ovat olleet korkeita tuotannon alusta asti. Vaahdotusprosessi toimii odotusten mukaisesti. Uskomme, että tuotannon ylösajo ja rikastusprosessin optimointi on saatu päätökseen kesän loppuun mennessä”, sanoo Sotkamo Silver AB: n toimitusjohtaja Timo Lindborg

 
Tukholma, 29 huhtikuuta 2019

Timo Lindborg, konsernijohtaja.
 

 
Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 29. huhtikuuta 2019 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

  
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit