SOTKAMO SILVER: TÄNÄÄN ON VIIMEINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ OPTIO-OIKEUKSILLA TO4 NGM EQUITY PÖRSSISSÄ RUOTSISSA.

Yhtiö muistuttaa, että viimeinen optio-oikeuksien TO4 kaupankäyntipäivä NGM Equity pörssissä Ruotsissa on 29. elokuuta.

Huomaa, että sinulla on oltava optio-oikeuksia (TO4), jotta osakkeiden merkintä on mahdollista. Yksi optio-oikeus (1) oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sotkamo Silver AB:n osakkeen 0,42 euron hintaan Nasdag Helsinki ja 4 Ruotsin kruunua NGM pörssissä.

Viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Helsinki pörssissä oli 25. elokuuta.

On huomattava, että jos optio-oikeuksia ei ole käytetty viimeistään 31. elokuuta 2017, ne mitätöidään ja ne menettävät siten arvonsa. Jotta optio-oikeudet eivät mitätöityisi, niiden haltijan on aktiivisesti merkittävä uudet osakkeet samanaikaisesti tapahtuvalla maksulla.

Optio-oikeuksien kokonaismäärä on 20 643 198 kappaletta. Mikäli kaikki optiot käytetään merkintään, Yhtiö saa noin 82,5 milj. kruunun (8,6 M€) ennen liikkeeseenlaskukustannuksia.

Optio-oikeudet (TO4) NASDAQ Helsingissä;

Jos optio-oikeus TO4 ovat arvo-osuustilillä Suomessa suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä (Euroclear Finland), optio-oikeuksien haltijan on täytettävä merkintälomake hallintayhteisön tai tiliä pitävän pankin ohjeiden mukaisesti. Siinä tapauksessa, että optio-oikeudet ovat hallintarekisterissä, hallintarekisteri tekee merkinnän. Yksi (1) optio-oikeus TO4 oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen 0,42 eurolla osaketta kohti.

Jos optio-oikeuksien haltija ei ole saanut mitään tietoa tilinpitäjältään, hän voi ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj:hin soittamalla +358 (0) 9 4766 9573 (maanantaista perjantaihin klo 09:00 - 16:00 EEST) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen operations@evli.com

Merkintähinta 0,42 € osakkeelta on merkintää tehtäessä maksettava kokonaisuudessaan asianomaisen säilytysyhteisön, tilinpitäjäpankin tai Evli Pankki Oyj:n ohjeiden mukaisesti.

Jos optio-oikeudet ovat hallintarekisterissä, optioiden haltijan on jätettävä merkintälomakkeet hallintarekisterin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että kaikki optio-oikeudet käytetään, Yhtiö saa 82 500 000 Ruotsin kruunua (n. 8,6 M€), poislukien antikustannukset. Viimeinen kaupankäyntipäivä optio-oikeuksilla on NGM-pörssissä 29. elokuuta ja Nasdaq Helsingissä 25. elokuuta.

Merkintäoptiot TO4 Ruotsin NGM Equity:ssä;

Merkintä Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä olevilla optio-oikeuksilla TO4 tapahtuu täyttämällä merkintälomake ja suorittamalla samanaikaisesti maksu merkintälomakkeen ohjeiden mukaan. Merkintälomake postitetaan tai lähetetään sähköpostitse tai faksilla Hagberg & Aneborn Fondkommissionille merkintälomakkeen ohjeiden mukaan. Merkintälomake on saatavilla Sotkamo Silver AB:n verkkosivustolla www.silver.fi sekä Hagberg & Aneborn Fondkommissionin verkkosivustolla www.hagberganeborn.se

Jos optio-oikeutesi TO4 ovat arvo-osuustilillä, sijoitussäästötilillä tai sijoitusvakuutuskuoressa (hallintarekisteröidyt optio-oikeudet), merkintä tapahtuu seuraavasti;

Merkintä optio-oikeuksilla ja merkinnän maksaminen tapahtuu kyseessä olevan hallintayhteisön ohjeiden mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja tai tarkempia uusien osakkeiden merkintään liittyviä ohjeita, ota yhteyttä pankkiisi tai muuhun hallintayhteisöön. Muista, että hallintayhteisö tarvitsee merkintäoikeuksien käyttöä koskevan ilmoituksesi hyvissä ajoin ennen merkintäajan päättymistä.

Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen 4 Ruotsin kruunulla osaketta kohti.

Optio-oikeusien TO4 ehdot lyhyesti:

Optio-oikeuksilla TO4 voi merkitä uusia osakkeita ajanjaksolla 1 elokuuta - 31 elokuuta 2017. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen 4 kruunulla osaketta kohti, tai vaihtoehtoisesti Suomen arvo-osuusjärjestelmään (Euroclear Finland) rekisteröidyillä optio-oikeuksilla yhden (1) osakkeen 0,42 eurolla osaketta kohti.

Sarjan 2016/2017 optio-oikeuksien ISIN-koodi on SE0008373880, kaupankäyntitunnus on SOSI TO4 NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja   SOSI1EW116   NASDAQ Helsinki pörssissä

Tukholma, 29. päivä elokuuta 2017
Sotkamo Silver AB (julk
)

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä Tukholmassa, 29. elokuuta 2017, kello 8:45.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880, kaupankäyntitunnus on SOSI TO4 NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja  SOSI1EW116  NASDAQ Helsinki pörssissä.

Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017. http://www.silver.fi/sivu/fi/tietoa_optioannista/

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit