SOTKAMO SILVER: TÄNÄÄN ON VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ MENEILLÄÄN OLEVASSA OSAKEANNISSA

Report this content

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla sen julkaiseminen tai levittäminen kokonaan tai osittain olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista. Tämä tiedote ei ole Sotkamo Silver AB:n arvopapereita koskeva tarjous. Katso myös jäljempänä oleva kohta ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Lehdistötiedote, Tukholma 5.5.2020 klo 10:45

Sotkamo Silver AB (publ) ilmoittaa, että tänään, 5. toukokuuta 2020, on viimeinen merkintäpäivä meneillään olevassa osakeannissa.

Merkintäetuoikeusannin suunniteltu aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2020)
16. huhtikuuta–5. toukokuuta Merkintäaika
16. huhtikuuta Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla alkaa NGM Equity -pörssissä
8. toukokuuta Kaupankäynti merkityillä osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki -pörssissä
Kaupankäynti merkityillä osakkeilla jatkuu molemmilla markkinoilla, kunnes Kaupparekisteri (Bolagsverket) on rekisteröinyt Merkintäetuoikeusannin
Noin 11. toukokuuta Merkintäetuoikeusannin tuloksen julkistaminen

Neuvonantajat
Stockholm Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana ja A1 Advokater ja Advokatfirman Schjødt oikeudellisina neuvonantajina Sotkamo Silverille. Hagberg & Aneborn Fondkommission ja Evli Pankki toimivat liikkeellelaskijana merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa annissa.

YHTEYSHENKILÖ
Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja, puh. +46 70 777 69 76

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä, joten käännetyssä versiossa saattaa olla pieniä eroja.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeilla, merkintäoptioilla, merkintäoikeuksilla, maksetuilla merkityillä osakkeilla tai muilla arvopapereilla, eivätkä sijoittajat saa merkitä tai hankkia arvopapereita muutoin kuin siinä esitteessä annettujen perustietojen pohjalta, joka julkaistaan ennen merkintäetuoikeusannin merkintäajan alkamista arviolta 15. huhtikuuta 2020. Euroopan talousalueella tarjous annetaan yleisölle vain Ruotsissa ja Suomessa.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muussa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään tarjous myydä uusia osakkeita, merkintäoptioita, maksettuja merkittyjä osakkeita, merkintäoikeuksia tai muita arvopapereita henkilölle, jonka lainkäyttöalueella ei olisi sallittua antaa tällaista tarjousta kyseiselle henkilölle tai tarjoaminen edellyttäisi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintitoimia tai muita toimia. Esitettä, ilmoittautumislomaketta ja muita Merkintäetuoikeusantiin liittyviä asiakirjoja ei saa jakaa sellaisessa maassa tai sellaiseen maahan, jossa niiden jakaminen tai Merkintäetuoikeusanti edellyttäisivät edellisessä virkkeessä mainittuja toimia tai jossa ne olisivat sääntöjen vastaisia.

Mitään osakkeita, merkintäoptioita, merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Securities Act”) nykyisen version mukaan, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, merkitä, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi soveltuvissa poikkeustapauksissa tai sellaisen transaktion kautta, johon ei sovelleta Securities Actin ja joka on kyseisen Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukainen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ilmentävät yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista ja taloudellista ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoa”, ”ennakoida”, ”odottaa”, ”saattaa”, ”uskoa”, ”suunnitelma”, ”arvio”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. Tämän lehdistötiedotteen sisältämät tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tänä päivämääränä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä mineraaliesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMinin ja FinnMinin raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC- tai NI 43 101 -koodin mukaan Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Sotkamo Silverin kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity -pörssissä ja SOSI1 NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) -numero: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä on verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteiden ja taloudellisten raporttien jakelijana toimii Cision Sverige, ja ne ovat saatavilla osoitteessa www.silver.fi.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit