SOTKAMO SILVER AB: KUTSU SOTKAMO SILVER AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27. HUHTIKUUTA 2021

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 26.3.2021, kello 08:45.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Sotkamo Silver AB: ssä (publ) 27. huhtikuuta 2021

Sotkamo Silver Aktiebolag (publ), (y-tunnus 556224-1892), kutsuu osakkeenomistajat tiistaina 27. huhtikuuta 2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen (“AGM”). Jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi yhtiökokous toteutetaan postitse äänestysmenettelyllä. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajat eivät ole fyysisesti läsnä kokouksessa. Osallistuminen tapahtuu sen sijaan vain osakkeenomistajien postitse äänestämällä ja lähettämällä mahdolliset kysymykset etukäteen.

Edellytykset yhtiökokoukseen osallistumiselle

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on oltava:

-    merkittynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon keskiviikkona 21. huhtikuuta 2021; ja
-    toimittanut postiäänestyksensä alla olevan "Postiäänestys" -kohdan ohjeiden mukaisesti siten, että postiäänestys vastaanotetaan A1 Advokater KB:n kautta viimeistään maanantaina 26. huhtikuuta 2021.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä, on pyydettävä hallintarekisterin hoitajaa rekisteröimään osakkeet omalle nimelleen niin, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon perjantaihin 21. huhtikuuta 2021 mennessä, jotta osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajien, jotka aikovat rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä tulee tiedottaa asiasta hallintarekisterin hoitajaa hyvissä ajoin ennen 21. huhtikuuta 2021, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimissä Euroclear Finland Oy:ssä, on pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa rekisteröinnin tilapäiseen osakasluetteloon, on ilmoitettava tästä hallintarekisterin hoitajalle hyvissä ajoin ennen keskiviikkoa 21. huhtikuuta 2021 klo 10.00 Suomen aikaa, jolloin tällainen rekisteröinti on viimeistään tehtävä.

Postiäänestys

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan vain postitse äänestämällä väliaikaisista poikkeuksista annetun lain (2020: 198) 22 §:n mukaisesti yhtiökokousten toteuttamisen helpottamiseksi yhtiöissä ja muissa yhdistyksissä. Postiäänestys on mahdollista maanantaina 26. huhtikuuta 2021 asti. Postiäänestykseen on käytettävä erityistä lomaketta. Postiäänestyslomake on saatavana Sotkamo Silverin verkkosivuilla: www.silver.fi.

A1 Advokater KB:lle on toimitettava täytetty ja allekirjoitettu postiäänestyslomake viimeistään maanantaina 26. huhtikuuta 2021, ja se on lähetettävä osoitteeseen A1 Advokater KB, Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma, tai se voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@a1advokater.se.

Osakkeenomistajat eivät saa liittää etukäteen annettuihin postiäänestyksiin erityisiä ohjeita tai ehtoja. Jos näin on, koko postiäänestys on virheellinen. Lisäohjeet ja -ehdot ovat postiäänestyslomakkeessa.

Asiamiehet ym.

Jos osakkeenomistaja äänestää edustajan välityksellä etukäteen, postin äänestyslomakkeeseen on liitettävä osakkeenomistajan allekirjoittama kirjallinen ja päivätty valtakirja. Välityspalvelulomakkeet voi ladata Sotkamo Silverin verkkosivuilta: www.silver.fi. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, postiäänestyslomakkeeseen on liitettävä rekisteröintitodistus tai muu valtuutusasiakirja.

Osakkeenomistajien oikeus saada tietoja

Osakkeenomistajan pyynnöstä ja jos hallitus uskoo, että tällainen voi tapahtua ilman merkittävää vahinkoa yhtiölle, hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava tietoja kaikista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa asian arviointiin esityslistalla olevista asioista tai arvioon yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisesta tilanteesta ja yhtiön suhteista muihin konserniin kuuluviin yrityksiin.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat tehdä sen jollakin seuraavista tavoista:

-    Kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@a1advokater.se
-    Kysymykset voidaan lähettää postitse osoitteeseen A1 Advokater KB, Sotkamo Silver AGM, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma.

 

Osakkeenomistajien kysymykset on vastaanotettava Sotkamo Silverille viimeistään 17. huhtikuuta 2021, ja niihin vastataan viimeistään 22. huhtikuuta 2021. Kysymykset ja vastaukset ovat saatavilla Sotkamo Silverin verkkosivuilla www.silver.fi, ja ne myös lähetetään osakkeenomistajille, jotka pyytävät sitä ja ilmoittavat osoitteensa.

Liite: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tukholma, 26. maaliskuuta 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.  Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 26. maaliskuuta 2021 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat: