SOTKAMO SILVER AB: osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2019, yhteenveto

Report this content

SOTKAMO SILVER AB, (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1), Pörssitiedote 14. toukokuuta 2019, Tukholma, klo 8.45
AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk tammikuu - maaliskuu)

 • Vuosineljänneksen investoinnit olivat 88 MSEK (25)
 • Muut tuotot olivat 0 MSEK (0)
 • Vuosineljänneksen tulos oli -15 MSEK (4)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 SEK (0,03)
 • Oma pääoma oli 290 MSEK (372)
 • Likvidit varat olivat 33 MSEK (308)
 • Yhtiön kassavirta oli -77 MSEK (138), josta investoinnit olivat 88 MSEK ja rahoitus 5 MSEK
 • Yhtiö investoi BAT-teknologia (BAT -paras käytettävissä oleva teknologia) hyödyntävään mekaaniseen vedenpuhdistamoon
 • Hopeakaivoksen rikastetuotanto käynnistyi maaliskuun loppupuolella ja kaivoksen avajaisjuhlat olivat 27. maaliskuuta

Erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon edelliseltä vuodelta

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hopea on ”vihreä” metalli ja sen teollisen käytön osuus kysynnästä on noin 60%. Kysynnän sähköautoissa ja -kulkuneuvoissa odotetaan kasvavan merkittävästi. Nyt hopean kysyntä autoteollisuudessa on noin 1 610 tonnia, mikä vastaa 10% teollisesta käytöstä tai 5% kokonaiskäytöstä. Hybridiajoneuvojen ja vain akulla toimivien ajoneuvojen hopeankäyttö oli vuonna 2018 arviolta 123 tonnia, mutta kysynnän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä ja saavuttavan 450 tonnin kysynnän vuoteen 2025 mennessä. Hopeakysyntä polttomoottorien käyttöisten autojen osalta arvioidaan kasvavan nykyisestä 1 490 tonnista 2 350 tonniin vuoteen 2040 mennessä. Autoteollisuuden kokonaiskysynnän arvellaan olevan noin 4 500 tonnia vuonna 2040, mistä puolet tulee sähköautoista. (Alchemist Issue 90/LBMA Thomson Reuters (2018) raportti)

Vastaavasti Silver Institute arvioi, että vihreän teknologian aiheuttama kysyntä on noin 4 300 tonnia vuonna 2030, josta noin 50% on autoteollisuuden osuus.

Uskonkin että hopeankysyntä tulee kasvamaan nykyistä kysynnänkasvua nopeammin vihreän teknologian kasvavan kysynnän ansiosta ja sen pitäisi vaikuttaa positiivisesti hopean hintaan tulevaisuudessa.

Hopeakaivoksen avajaisia vietettiin 27.3 2019. Rikastuslaitoksen molemmat tuotantolinjat ovat käynnissä ja rikastetoimitukset sulatoille kasvavat suunnitellusti. Kassavirta on nyt käynnistynyt. Tavoitteena on rikastaa malmia 450 000 tonnin vuosikapasiteetilla.

Hopeakaivoksen kassavirta on käynnistynyt ja rikasteiden metallipitoisuudet ovat olleet korkeita tuotannon alusta asti. Vaahdotusprosessi on toiminut odotusten mukaisesti. Uskomme, että tuotannon ylös ajo ja rikastusprosessin optimointi on saatu päätökseen kesän loppuun mennessä.

Konserni on vahvistanut toukokuussa kassavarojaan suunnatusta osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta koostuvalla rahoituspaketilla. Se toteutettiin tehtyjen investointien ja Hopeakaivoksen tuotannon käynnistämiskustannusten kattamiseksi. Yhtiön kassavarojen vahvistaminen edesauttaa tuotannon ylös ajoa. Tämä on tärkeää yhtiön toiminnan suotuisalle kehitykselle.

Olenkin tyytyväinen, että rahoituspaketti otettiin vastaan rahoitusmarkkinoilla myönteisesti ja että se merkittiin suunnitelmien mukaisesti ammattisijoittajien toimesta. Paketti oli suuruudeltaan tavoitteen mukainen ja täyteen merkitty. Paketti rakennettiin niin, että sen osakkeenomistusta laimentava vaikutus olisi mahdollisimman pieni vanhoille osakkeenomistajille.

RAPORTOINTIKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Mekaaninen vedenpuhdistamo

Yhtiö on investoinut Hopeakaivoksen mekaaniseen vedenpuhdistamoon osana nelivaiheista vedenpuhdistusprosessia. Tämä on osa kaivoksen BAT-teknologia panostusta (BAT -paras käytettävissä oleva teknologia).

Mekaanisen puhdistamon prosessit ovat kemikalioinin jälkeiset lamelliselkeytys ja hiekkasuodatus. Näiden vaiheiden lisäksi vedenpuhdistusprosessiin kuuluvat jo olemassa olevat selkeytysaltaat ja pintavalutuskentät. Kiintoaineksen lisäksi vedenpuhdistamolla poistetaan vedestä liukoisia haitta-aineita. Puhdistamon on suunnitellut sitä operoiva Hyxo Oy.

Saniteettijätevedet käsitellään kaivospiirin alueelle rakennetussa biologiskemiallisessa puhdistamossa.

Rikasteen tuotanto käynnissä ja avajaisjuhlat olivat 27.3. 2019

Hopeakaivoksen rikastetuotanto käynnistyi maaliskuun loppupuolella. Tavoitteena on rikastaa malmia 450 000 tonnin vuosikapasiteetilla.

Kaivoksen avasi Pääministeri Juha Sipilä. Hän piti mielenkiintoisen ja rohkaisevan puheen samalla kun juhlistimme rikastetuotannon käynnistymistä Hopeakaivoksella

Päiväjuhlassa paikalla oli yli 240 kutsuvierasta ja Sotkamo Silverin ystävää.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Ensimmäinen rikastetoimitus sulattoon tehtiin
 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin 11 maaliskuuta
 • Kaivostoiminnan päällikkö Erkki Kuronen on nimitetty tehtävään Chief Operating Officer (COO).
 • Yhtiön hallitus päätti toteuttaa korkeintaan 4,2 miljoonan osakkeen suunnatun osakeannin 3,60 ruotsin kruunun hintaan osakkeelta ja toteuttaa enintään 15 miljoonan Ruotsin kruunun vaihtovelkakirja-annin. Osakeanti ja joukkovelkakirjalaina yhdessä vahvistavat yhtiön kassaa 30 miljoonaa kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannuksia. Antien motiivi ja syyt poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön tarve vahvistaa kassavarojaan. Tämä johtuu Hopeakaivoksen tuotannon käynnistymisestä ja samalla kasvatetun tuotantokapasiteetin aiheuttamasta pääomatarpeesta vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.
   

TIETOA OSAKKEISTA

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93. Osake on myös listattu Börse Berlin, Open Market listalle missä yhtiön tunnusnumero on A0MMF4 ja ISIN-numero on sama kuin NGM Equity pörssissä Tukholmassa: SE0001057910.

Osaketietoa 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Osakkeen hinta SEK 4,415 4,325 3,90
Vasta arvo SEK 1,37 1,37 1,37
Markkina-arvo MSEK 577 566 510
Osakkeiden lukumäärä 130 783 299 130 783 299 130 783 299
Osakepääoma SEK 179 414 417 179 414 417 179 414 417

 
SIJOITTAJAKALENTERI               

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2019
 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 14. helmikuuta 2020

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Sotkamo Silver AB
Timo Lindborg, CEO


Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 14. toukokuuta 2019 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia