SOTKAMO SILVER AB (PUBL) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKOUS OLI MAANANTAINA 23. MAALISKUUTA 2015 TUKHOLMASSA.

Seuraavat keskeiset päätökset tehtiin yhtiökokouksessa:

Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase varainhoitovuodelta 2014 vahvistettiin yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2014. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti, ettäyhtiön hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä ja valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:  Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu, Jarmo J. Vesanto ja Katja Keitaaniemi. Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleentoistaiseksi tilintarkastaja Anna Rosendalin päätilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PWC:stä yhtiökokoukseen 2016 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen yhtiön johdon korvausten suuntaviivoista ja menettelystä nimitysvaliokunta jäsenten nimeämisestä.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat yhteensä SEK 450.000.

Yhtiökokous päätti, valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä, laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Päätös on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus koskee enintään kymmenen (10) prosenttin laimennusta liikkeessä olevasta osakkeiden kokonaismäärästä, laskettuna siitä ajankohdasta kun ensimmäinen päätöksen mukainen osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien liikkeellelasku tapahtuu.

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tukholmassa 23. maaliskuuta 2015

Sotkamo Silver AB (julk)

 

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507