SOTKAMO SILVER AB (PUBL) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET TORSTAINA 23. MAALISKUUTA 2017 TUKHOLMASSA.

Report this content

Seuraavat keskeiset päätökset tehtiin yhtiökokouksessa:

Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase varainhoitovuodelta 2016 vahvistettiin yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2016. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu, Jarmo J. Vesanto ja Matti Rusanen sekä Ilkka Tuokko valittiin uusina. Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleentoistaiseksi tilintarkastaja Anna Rosendalin päätilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PWC:stä yhtiökokoukseen 2018 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen yhtiön johdon korvausten suuntaviivoista ja menettelystä nimitysvaliokunta jäsenten nimeämisestä.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat yhteensä SEK 850.000.

Yhtiökokous päätti, valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä, laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Päätös on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus koskee enintään kymmenen (10) prosenttin laimennusta liikkeessä olevasta osakkeiden kokonaismäärästä, laskettuna siitä ajankohdasta, kun ensimmäinen päätöksen mukainen osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien liikkeellelasku tapahtuu.

Tukholma, 23. maaliskuuta 2017


Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.


Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen


Tietoa Sotkamo Silver AB:sta


Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.


Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.


Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.


ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910


Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880


Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93


Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai
www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi . 


Lisätietoja: Timo Lindborg, konsernijohtaja, puh. +46-8-304920.
 

Avainsanat: