SOTKAMO SILVER AB: RAKENTAMISPÄÄTÖS TEHTY JA HOPEAKAIVOSHANKE TÄYSIN RAHOITETTU

Hopeakaivoshankkeen rahoituspaketti on saatu valmiiksi, ja vaihtovelkakirjat on merkitty sekä allokoitu. Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 15. maaliskuuta 2018 myöntämän valtuutuksen nojalla allokoida noin 5 M€:n suunnatun vaihtovelkakirja-annin. Lainaosuudet voidaan konvertoida korkeintaan 102 vaihtovelkakirjaan, joiden nimellisarvo on 50 002 €. Konversion toteutuessa täysimääräisesti yhtiön osakepääoma kasvaa 15 210 194,44 Ruotsin kruunua (noin 1,5 M€). Allokoidut vaihtovelkakirjaosuudet tulee maksaa 4.4.2018 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa. Hopeakaivoksen rahoituspaketti on valmistunut em. vaihtovelkakirjoilla.

Kaivoshankkeen ja konsernin noin 46 M€:n rahoitus koostuu seuraavista osioista:

  •  13 M€ Sotkamo Silver Oy:n 4 vuoden pituinen vakuudellinen joukkovelkakirjalaina
  •  4 M€ Sotkamo Silver AB:n suunnattu osakeanti
  •  5 M€ Sotkamo Silver AB:n 4,5 vuoden pituinen vaihtovelkakirjalain
  •  2 M€ ELY -keskuksen investointituki kaivoksen investointeihin ja kehittämiseen.
  •  6 M€ Tekesin innovaatiolaina Sotkamo Silver Oy:lle
  •  16 M€ konsernin kassavarat 31.12 2017

Rahoituksen varmistuttua Sotkamo Silver AB:n hallitus on tänään tehnyt Hopeakaivoksen rakentamispäätöksen. Työt kaivoksella jatkuvat täysipainoisesti kohti tuotannon tavoiteaikataulun mukaista aloittamista alkuvuodesta 2019.

Alexander Corporate Finance Oy, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy, A1 Advokater KB advokatbyrå ja Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ovat toimineet yhtiön neuvonantajina rahoitusjärjestelyssä.

”Olemme iloisia siitä, että rahoituspaketti on saatu valmiiksi ja että hallitus on tänään voinut tehdä kaivoksen rakentamispäätöksen. Olemme myös tyytyväisiä, että olemme saaneet yhtiölle uusia osakkeenomistajia ja rahoittajia. 

Olen varma, että laajan kokemuksen omaava kaivos- ja tekninen henkilöstömme vievät hanketta tehokkaasti eteenpäin onnistuneeseen tuotantoon. Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia, rahoittajia, konsultteja ja yrityksiä, jotka ovat antaneet meille tukensa kehitystyön aikana ennen tätä kokonaisrahoituspakettia. Heidän tukensa on ollut erittäin rohkaisevaa ja hanketta tukevaa," sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.

Tukholma, 28. maaliskuuta 2018 

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

Kontaktihenkilö:
Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 28. maaliskuuta 2018 klo 11.15 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit