SOTKAMO SILVER AB: VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET TORSTAINA 15. MAALISKUUTA 2018 TUKHOLMASSA

Seuraavat keskeiset päätökset tehtiin yhtiökokouksessa:

Emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase varainhoitovuodelta 2017 vahvistettiin yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2017. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Mauri Visuri, Jarmo J. Vesanto, Matti Rusanen, Ilkka Tuokko ja Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uutena jäsenenä. Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n yhtiön tilintarkastajaksi ja vastuulliseksi tilintarkastaja Anna Rosendalin yhtiökokoukseen 2019 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen yhtiön johdon korvausten suuntaviivoista ja menettelystä nimitysvaliokunta jäsenten nimeämisestä.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat yhteensä SEK 1.100.000.

Yhtiökokous päätti, valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä, laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Päätös on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus koskee enintään kymmenen (10) prosenttin laimennusta liikkeessä olevasta osakkeiden kokonaismäärästä, laskettuna siitä ajankohdasta, kun ensimmäinen päätöksen mukainen osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien liikkeellelasku tapahtuu.
  

Tukholma, 15. maaliskuuta 2018 

Timo Lindborg, konsernijohtaja.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.
  

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 15. maaliskuuta 2018 klo 13:30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.
   

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit