SOTKAMO SILVER AB: YHTIÖ ON TOTEUTTANUT 16,6 MSEK SUURUISEN SUUNNATUN OSAKEANNIN

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 22.3.2021, kello 23:20.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sotkamo Silver AB:n hallitus on toteuttanut varsinaisen yhtiökokouksen 2. huhtikuuta 2020 myöntämän valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin. Osakeannissa uusia osakkeita merkittiin 5 533 324 kappaletta, merkintähinnan ollessa 3,00 SEK osakkeelta. Suunnatussa annissa kerättiin rahavaroja yhteensä 16,6 MSEK ennen annin kuluja.

Osakkeiden merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen rajoitetulle määrälle ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa merkitä osakkeita. Osakeannissa saaduilla varoilla kehitetään Hopeakaivosta tarkoituksena lisätä kaivoksen elinikää 4–5 vuodella.

Suomenkielinen tiedote on tiivistelmä ruotsinkielisestä tiedotteesta. Tiedote suunnatusta osakeannista on julkaistu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi.

Tukholma, 22. maaliskuuta 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.  Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 22. maaliskuuta 2021 klo 23:20 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit