SOTKAMO SILVER AB JULKAISEE UUSMERKINNÄN TULOKSET

Äskettäin toteutetussa osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 15 908 461 merkintäyksikköä (77%), ja 4 734 737 ilman merkintäoikeuksia (23%). Merkintäyksiköiden mukainen uusien osakkeiden määrä tulee olemaan 82 572 792 ja näiden uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 103 215 990. Osakeannissa yhtiö sai noin 20 miljoonaa euroa (n. 186 MSEK) ennen kuluja. Anti oli täyteen merkitty.

Jokaista merkintäyksikköä kohti jaetaan myös yksi vastikkeeton sarjan 2016/2017 merkintäoptio. Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017. Kaupankäynti optioilla tulee tapahtumaan NGM ja NASDAQ Helsinki pörsseissä.

Ilman merkintäoikeutta tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja merkintäyksiköiden jakamisesta päätti hallitus 14 kesäkuuta julkaistun merkintäesitteessä mainittujen kriteerien mukaisesti. Ilman merkintäoikeuksia merkityt merkintäyksiköt on maksettava viimeistään kolmantena pankkipäivänä siitä, kun ilmoitus merkinnän hyväksymisestä on lähetetty merkitsijälle.

Kaupankäynti maksetuilla merkityillä merkintäyksiköillä NGM Equity pörssissä Tukholmassa (SOSIBTU) ja väliaikaisilla merkintäyksiköillä NASDAQ Helsinki pörssissä (SOSI1N0116) jatkuu kunnes osakemerkintöjen rekisteröinyt osakasluetteloon on tapahtunut Ruotsin kaupparekisterissä.

Tämä uusi pääoma antaa meille mahdollisuuden viimeistellä hankkeen rahoituspaketti niin, että voimme voimme aloittaa Hopeakaivoksen rakentamisen vuoden 2016 aikana.” kommentoi toimitusjohtaja Timo Lindborg .

Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ) on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella.

Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.

 

Tukholma, 5. heinäkuuta 2016.

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507