SOTKAMO SILVER AB JULKISTAA P700-PROJEKTIN ENSIMMÄISEN KAIRAUSVAIHEEN TULOKSET

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 21.10.2021, kello 08:45.

Sotkamo Silver AB julkistaa aiemmin tänä vuonna kairatun maanalaisen kairausohjelman analyysitulokset. P700-projektin ensimmäisessä kairausvaiheessa kairattiin yhteensä noin 4 420 metriä timanttikairausta. Kairanreiät lävistävät malmin jatketta 350–500 metrin syvyydessä maanpinnalta. P700-projektin toinen kairausvaihe on käynnissä.

Parhaat lävistykset:

  • T-56 lävisti 42.05 metriä keskipitoisuudella 128 g/t hopeaa, 0.41 g/t kultaa, 0.22% lyijyä ja 0.44% sinkkiä
  • T-64 lävisti 15.60 metriä keskipitoisuudella 139 g/t hopeaa, 0.43 g/t gold, 0.25% lyijyä and 0.82% sinkkiä sisältäen 4.20 metriä keskipitoisuudella 393 g/t hopeaa, 1.16 g/t kultaa, 0.64% lyijyä ja 2.13% sinkkiä
  • T-55 lävisti11.30 metriä keskipitoisuudella 117 g/t hopeaa, 0.26 g/t kultaa, 0.18% lyijyä ja 0.20% sinkkiä
  • T-48 lävisti 9.95 metriä keskipitoisuudella 140 g/t hopeaa, 0.24 g/t kultaa, 0.36% lyijyä ja 0.99% sinkkiä
  • T-54 lävisti 7.10 metriä keskipitoisuudella 664 g/t hopeaa, 1.11 g/t kultaa, 0.17% lyijyä ja 0.25% sinkkiä
  • T-60 lävisti 6.55 metriä keskipitoisuudella 224 g/t hopeaa, 0.49 g/t kultaa, 0.19% lyijyä ja 0.24% sinkkiä
  • T-50 lävisti 6.45 metriä keskipitoisuudella 301 g/t hopeaa, 0.60 g/t kultaa, 0.37% lyijyä ja 0.56% sinkkiä, 4.70 metriä keskipitoisuudella 385 g/t hopeaa, 1.63 g/t kultaa, 0.82% lyijyä ja 1.63% sinkkiä, ja 3.20 metriä keskipitoisuudella 246 g/t hopeaa, 0.65 g/t kultaa, 0.51% lyijyä ja 0.54% sinkkiä
  • T-57 lävisti 3.90 metriä keskipitoisuudella 271 g/t hopeaa, 0.36 g/t kultaa, 0.16% lyijyä ja 0.41% sinkkiä

Tulokset ovat rohkaisevia ja tukevat Hopeakaivoksen jatkokehitystä ja P700-projektia, jonka tavoitteena on kaivoksen toiminta-ajan jatkaminen. Kairaustuloksia käytetään mineraalivaranto- ja malmiarviopäivityksissä tulevien kuukausien aikana.

Sotkamo Silverin henkilökunta valvoi ja raportoi kairauksen. Kairaus suoritettiin BQTK-kalustolla ja sydämen läpimitta on 40.7 mm. Normaaleja laadunvarmistus ja -tarkkailukäytäntöjä (QA/QC) noudatettiin ja näytteiden mukana analysoitiin standardinäytteitä, duplikaatteja sekä tyhjiä (blanks) näytteitä. Kairanreikienlähtöpaikat, -suunnat ja -kaltevuudet mitattiin ja lisäksi tehtiin reikämittaukset kaltevuus- ja sivusuuntapoikkeaman määrittämiseksi.

Merkittävät lävistykset ja niiden sijainnin osoittava pituusleikkaus ovat liitteenä:

https://mb.cision.com/Main/15292/3437037/1483781.pdf

https://mb.cision.com/Public/15292/3437037/9aab119b4c7e2336.pdf

Tukholma, 21. lokakuuta 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja
 

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 21. lokakuuta 2021 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 


Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat: