• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB JULKISTAA TAMMI- JA HELMIKUUN 2020 TALOUSTIETOJA, JOTKA OVAT ANTIESITTEESSÄ OSANA MERKINTÄETUOIKEUSANTIA SEKÄ SUUNNATTUA OPTIO-OIKEUSANTIA

SOTKAMO SILVER AB JULKISTAA TAMMI- JA HELMIKUUN 2020 TALOUSTIETOJA, JOTKA OVAT ANTIESITTEESSÄ OSANA MERKINTÄETUOIKEUSANTIA SEKÄ SUUNNATTUA OPTIO-OIKEUSANTIA

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 15.4.2020, kello 08.45

Sotkamo Silver AB on julkistanut 27. helmikuuta 2020 osakeannin, jossa etuoikeus merkintään on olemassa olevilla osakkeenomistajilla ("Merkintäetuoikeusanti") ja 31. maaliskuuta 2020 suunnatun vastikkeettomien optio-oikeuksien annin ("Optio-oikeusanti"). Merkintäetuoikeusantiin ja Optio-oikeusantiin liittyen yhtiö julkaisee esitteen (”Esite”) 15. huhtikuuta 2020. Esite sisältää uusia taloudellisia tietoja.

Esite sisältää seuraavia uusia taloudellisia tietoja.
 

Konsernin tuloslaskelma

MSEK     1.1.-29.2.2020
Myynti 58.7
Varaston muutos 0.2
Materiaali- ja palveluiden kulut -37.5
Henkilöstökulut -6.0
Muut toiminnan kulut -8.2
Käyttökate 7.2
Poistot ja arvonalennukset -11.4
Liikevoitto -4.2
Rahoitustuotot (Valuuttakurssierot) 11.2
Rahoituskulut -5.7 
TULOS ENNEN VEROJA 1.4
Verot 0.0
TULOS KAUDELTA 1.4

 
Rahoitusasema

MSEK 29.2.2020
Lyhytaikaiset velat
Takauksen alaiset 0.0
Vakuudelliset 0.1
Vakuudettomat 23.5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 23.6
Pitkäaikaiset velat
Takauksen alaiset* 193.9
Vakuudelliset 1.0
Vakuudettomat 128.0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 321.9
Oma pääoma
Osakepääoma 185.2 
Muu omapääoma 34.8 
Oma pääoma yhteensä 220.0

*Sisältää velkaa MSEK 137.7 joka on sekä vakuudellista että takauksen alaista.
 

Nettovelka

MSEK 29.2.2020
(A) Rahavarat 20.2
(B) Muut rahavarat 0.0
(C) Arvopaperit 0.0
(D) Likvidit varat yhteensä (A) + (B) + (C) 20.2
(E) Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 0.0
(F) Lyhytaikainen pankkilaina 0,0
(G) Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainoista 0,1
(H) Muut lyhytaikaiset rahoitusvastuut 23.5
(I) Lyhyaikaiset rahoitusvastuut yhteensä (F) + (G) + (H) 23.6
(J) Lyhytaikainen nettovelka (I) – (E) – (D) 3.4
(K) Pitkäaikainen pankkilaina 65.5
(L)  Joukkovelkakirjalainat 208.9
(M) Muut pitkäaikaiset rahoitusvastuut 47.4
(N) Pitkäaikaiset rahoitusvastuut yhteensä (K) + (L) + (M) 321.8
(O) Nettovelka (J) + (N) 325.2

 
Investoinnit

Sotkamo Silver on investoinut MSEK 4.7 tammi- ja helmikuun 2020 aikana. MSEK 2.7 investoinneista ovat kaivoksen ylläpitoon ja laajennukseen liittyviä. Sotkamo Silver on myös käynnistänyt tuotannon tehostamiseksi kehitysprojektin, jonka osana ensimmäisessä vaiheessa on vuokrattu sortteri testikäyttöön. Testikäytön jälkeen Sotkamo Silverillä on mahdollisuus lunastaa sortteri omistukseensa.
 

Käyttöpääoma

Yhtiön iso asiakas on aiemmin maksanut 2 viikon välein ja asiakas on palannut sopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen maksuväliin. Asiakkaan maksuvälin muutoksen sekä viimeaikaisen koronaviruspandemian aiheuttaman hopean hinnan laskun vuoksi yhtiön käyttöpääoman tarve on lyhyellä aikavälillä kasvanut. Sotkamo Silverillä ovat neuvottelut maksuvälistä käynnissä asiakkaan kanssa. Lisäksi Sotkamo Silver on nostanut Formue Nord Markedsneutral A/S:lta MSEK 20 lyhytaikaisen rahoituksen edellä kerrotun käyttöpääomatarpeen kattamiseen.
 

SIJOITTAJAKALENTERI

  • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29. toukokuuta 2020
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 5. elokuuta 2020
  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28. lokakuuta 2020
  • Tilinpäätöstiedote 2020 17. helmikuuta 2021

 
Taloustiedotteet ovat kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

Tiedotteen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

Yhteyshenkilö

Paul Johnsson, CEO of Sotkamo Silver AB, puh. +46 70 777 6976
 

Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoidenväärinkäyttöasetuksen mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainitun yhteyshenkilön välityksellä julkistettavaksi 15. huhtikuuta 2020 kello 08.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen. Jos kieliversioissa on eroja, voimassa on ruotsinkielinen versio.
 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia mineraaliesiintymiin, jotka sisältävät jalo- ja perusmetalleja, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Tilaa

Liitteet & linkit