SOTKAMO SILVER AB:N KONSERNIJOHTAJA MERKITSEE OSAKKEITA 627 000 EUROLLA (5,76 MSEK) MENEILLÄÄN OLEVASSA OSAKEANNISSA

Konsernijohtaja Timo Lindborg, merkitsee 640 000 merkintäyksikköä 627 200 eurolla yhtiön osakeannissa. Yksikön merkintähinta on 0,98 € ja se koostuu neljästä osakkeesta, a’ € 0,245 euroa, ja yhdestä optiosta, mikä oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 euroa) elokuussa 2017.

Tänään on viimeinen osakkeiden merkintäpäivä meneillään olevassa annissa.

Annin toteutuessa täysimääräisenä yhtiö saa noin 20 miljoonaa euroa ennen antikuluja ja lisäksi noin 0,89 miljoonaa euroa (83 MSEK), jos kaikki optiot merkitään osakkeiksi. Yhtiöllä on antiin 70% takaus, noin 14 M€, merkintä- ja takuusitoumusten kautta.

Tavoitteena on saada rahoituskokonaisuus valmiiksi osakeoikeusannin jälkeen, jotta hopeakaivoksen rakennustyöt voitaisiin aloittaa syksyllä 2016.

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten toimesta. Esite on myös notifioitu Suomeen.

Esite on saatavilla maksutta Yhtiöstä, puhelin +46 (0) 708 666 799, e-mail: agnetha.pernerklint@silver.fi. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Ruotsissa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB puh. +46 (0) 8 684 05 800. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Suomessa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Suomessa FIM Pankki Oy puh: +358 (0) 9 6134 6250

Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ) on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella.

Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.

 

Tukholma, 29. kesäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507