SOTKAMO SILVER AB:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Report this content

Sotkamo Silver AB (publ) järjesti varsinaisen yhtiökokouksen torstaina 2. huhtikuuta 2020 Tukholmassa.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat keskeiset päätökset:

Yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2019. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019.
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen ja Maria Neovius valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Sixten Sunabacka ja Karri Alameri uusina jäseninä. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
 
Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n päävastuullisena tilintarkastajana Anna Rosendal yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen vuosipalkkioiksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen 27. helmikuuta 2020 uusien osakkeiden antamisesta merkittäväksi etuoikeudella nykyisille osakkeenomistajille seuraavilla pääehdoilla:

  • Sotkamo Silverin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yksi (1) uusi osake jokaista kolmea (3) olemassa olevaa osaketta kohden, ts. merkintäsuhde on 1: 3.
  • Merkintähinta on 1,38 kruunua uutta osaketta kohden. Edellyttäen, että osakeanti on kokonaan merkitty, yhtiö saa osakeannissa noin 62 miljoonaa kruunua ennen osakeannin kulujen vähentämistä.
  • Osakeannin täsmäytyspäivä on 14. huhtikuuta 2020 ja merkintäaika on 16. huhtikuuta - 5. toukokuuta 2020.
     

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus on rajoitettu siten, että valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä.

Tukholma, 2. huhtikuuta 2020

Sotkamo Silver AB (publ)

Paul Johnsson, konsernijohtaja

 

KONTAKTIHENKILÖ

Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +46 70 777 69 76

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 2. huhtikuuta 2020 klo 14.30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen. Jos eroja ilmenee, ruotsinkielinen versio on etusijalla.
 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit