SOTKAMO SILVER AB ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN

Report this content

Sotkamo Silver AB:n Vuosikertomus ajalta 1.1. 2016 – 31.12. 2016 on julkaistu. Vuorikertomus on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla: http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/ 

Tukholma, 1. maaliskuuta 2017.
Timo Lindborg, konserninjohtaja

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910


Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 20 643 198 kappaletta.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään Cision Sverige kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää̈ Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-508350

Avainsanat: