SOTKAMO SILVER AB ON PÄÄTTÄNYT NOIN 5,1 M€ VAIHTOVELKAKIRJALAINASTA, JONKA VOI KONVERTOIDA ENINTÄÄN 11 087 400 OSAKKEESEEN

Osana yhtiön 2. maaliskuuta 2018 julkaisemaa ehdollista lisärahoitusjärjestelyä Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 15. maaliskuuta 2018 myöntämän valtuutuksen nojalla toteuttaa noin 5,1 M€ suunnatun vaihtovelkakirja-annin. Vaihtovelkakirjalainaosuudet voidaan konvertoida korkeintaan 102 vaihtovelkakirjaan, joiden nimellisarvo on 50 002 euroa. Konversion toteutuessa täysimääräisesti yhtiön osakepääoma kasvaa enintään 15 210 194,44 Ruotsin kruunua (noin 1,5 M€).

Lainan kuponkikorko on 8 % vuodessa. Laina-aika on 4,5 vuotta ja laina maksettaisiin takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa. Vaihtovelkakirjojen haltijalla on oikeus konvertoida vaihtovelkakirjat uusiin osakkeisiin 0,46 euron hintaan per osake vaihtovelkakirjalainan rekisteröinnin ja 15.9.2022 välisenä aikana.

Vaihtovelkakirjalainassa on Yhtiölle 30 %:n ”equity ratio” -kovenantti ja muita tavanomaiseksi katsottavia ehtoja.

Vaihtovelkakirjaosuuksien merkintäoikeus on suunnattu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, rajoitetulle määrälle yhtiön ulkopuolisia sijoittajia. Osakkeen vaihtokurssi on määräytynyt sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella ja on 15 % yli 15.12.2017–1.3.2018 välisen ajan vaihdolla painotetun pörssikurssin. Syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on varmistaa Hopeakaivoshankkeen rahoitus.

Vaihtovelkakirjaosuuksien merkinnät tulee tapahtua 27.3.2018. Merkityt vaihtovelkakirjaosuudet tulee maksaa yhtiölle 4.4.2018 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa.

 
Tukholma, 27. maaliskuuta 2018
 

Timo Lindborg, konsernijohtaja.

 
Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 27. maaliskuuta 2018 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit