SOTKAMO SILVER AB ON PÄÄTTÄNYT TOTEUTTAA KORKEINTAAN 11 931 369 OSAKKEEN SUUNNATUN ANNIN, YHTEENSÄ ENINTÄÄN NOIN 4,1 MILJOONAA EUROA

Osana yhtiön 2. maaliskuuta 2018 julkaisemaa ehdollista rahoitusjärjestelyä Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 23. maaliskuuta 2017 myöntämän valtuutuksen nojalla toteuttaa korkeintaan 11 931 369 osakkeen suunnatun osakeannin. Suunnatussa annissa yhden osakkeen merkintähinta on 0,34 euroa 2. maaliskuuta 2018 tehdyn antia koskevan suunnittelupäätöksen mukaisesti.

Osakkeiden merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, rajoitetulle määrälle aikaisemmin ilmoitettuja ulkopuolisia sijoittajia. Yhtiö on saanut näiltä ulkopuolisilta sijoittajilta merkintäsitoumukset, vastaten yhteensä koko suunnatun annin enimmäismäärää. Näin ollen suunnattu anti tulee toteutuessaan olemaan täyteen merkitty.

Osakkeiden merkintä tulee tapahtua arviolta viimeistään 22.3.2018. Merkityt osakkeet maksetaan arviolta 27.3.2018 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa. Täyteen merkittynä Sotkamo Silver AB saisi suunnatusta osakeannista noin 4,1 miljoonan euron varat ennen annin kustannuksia.

Suunnatussa annissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syynä ja perusteluna on rahoituskokonaisuuden varmistaminen ja läpimeno. Merkintähinta perustuu 1.3.2018 tilanteessa laskettuun kolmen edellisen kuukauden vaihdolla painotettuun keskikurssiin vähennettynä tavanomaisella suunnatun annin alennuksella sekä sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin, joissa tavoitteena oli annin toteutuminen täysimääräisenä.

Suunnatun osakeannin omistuksen laimennusvaikutus on noin 9,1 prosenttia Sotkamo Silver AB:n osakekannasta annin jälkeen, suunnatun osakeannin toteutuessa täysimääräisenä.

Rahoitusjärjestelyn muiden osioiden, joukkovelkakirja- ja vaihtovelkakirjalainan osalta valmistelu etenee 2. maaliskuuta 2018 tiedotetulla tavalla.

 
Tukholma, 13. maaliskuuta 2018
 

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

 
Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 2. maaliskuuta 2018 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit