• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER JÄTTÄÄ TÄNÄÄN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUKSEN KOSKIEN MALMIN ESIRIKASTUSTA JA KOKONAISLOUHINTAMÄÄRÄN KASVUA

SOTKAMO SILVER JÄTTÄÄ TÄNÄÄN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUKSEN KOSKIEN MALMIN ESIRIKASTUSTA JA KOKONAISLOUHINTAMÄÄRÄN KASVUA

Report this content

Sotkamo Silver jättää tänään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (PSAVI) ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen muutoshakemuksen nykyiselle toistaiseksi voimassa olevalle ympäristöluvalle, johon nykyinen ja tuotannon käynnistämisen jälkeinen toiminta perustuu.

Muutoshakemus koskee tuotannon laajentamista ja materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa ja näiden muutosten vaatimia kaivosvesien puhdistusprosessin ja sivukivialueen laajennusta. Kokonaislouhinnan kasvu olisi nykyisen luvan mukaisesta 500 000 tonnin vuosilouhinnasta noin 1 800 000 tonniin vuodessa, mikä mahdollistaa rikastamon kapasiteetin noston 600 000 malmitonniin. Pääosa louhinnasta tapahtuu maanalaisena louhintana ja avolouhos ei laajene aiemman ympäristöluvan mukaisesta. YVA-selvitysten perusteella toiminnan muutos ei heikennä oleellisesti ympäristönsuojelun suotuisaa tilaa kaivosalueen ympäristössä.

"Tuotantomäärien kasvattaminen toteutetaan nykyistä tuotantoprosessia optimoimalla ja esirikastuksen käyttöönoton avulla. Haettavan uuden luvan muutoksen ansiosta ja esitettyjen toimenpiteiden avulla haluamme parantaa hankkeemme materiaali- ja energiatehokkuutta sekä pienentää hiilijalanjälkeämme vastataksemme tulevaisuuden haasteisiin. Samalla tehostamme toimintaamme kyetäksemme lisäämään yhtiön toimintavuosia kaivosalueella. Yhtiö on investoinut ja tulee investoimaan merkittävästi parhaisiin ympäristötekniikkoihin. Investoinneilla valmistaudutaan tuotantokapasiteetin nostoon ja huomioidaan ympäristölliset näkökohdat", sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konserninjohtaja.

Tukholma, 21. joulukuuta 2018
Timo Lindborg, konsernijohtaja.
 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 21. joulukuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit