SOTKAMO SILVER ON JULKAISSUT MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAN ANTIESITTEEN

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten toimesta. Esite tullaan myös notifioimaan Suomeen.

Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä.

 

Antiesite ja siihen liittyvä materiaali ja tekniset raportit

Merkintäeste ja sitä edeltävät tekniset raportit, vuosikertomukset, tilintarkastajakertomukset on saatavilla yhtiön kotisivuilta,

www.silver.fi/sivu/se/emission_rum/

ja www.silver.fi/sivu/en/reports_and_drilling_results

 

  • MERKINTÄESITE
  • Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March 22nd 2016, CTS Engtec Oy
  • Review of the Sotkamo Silver Mining Plan and Mineral Reserves February 2016
  • Mineraltillgångsuppdatering “Sotkamo Silver Ag-Zn-Pb-Au Deposit: Mineral Resource Estimate Update, 2014
  • Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March 25th 2014, CTS Engtec OY

 

Yhteenveto

  • Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9. kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1) merkintäyksikkö (unit), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
  • Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien.
  • Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
  • Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.
  • Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82 miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään täysimääräisesti.

Tausta ja perusteet

Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous 4.5. 2016 on päättänyt toteuttaa uusmerkinnän, arvoltaan n. 186 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia. Osakkeenomistajilla on merkinnässä etuoikeus, ja annin tarkoituksena on rahoittaa Yhtiön Sotkamon hopeakaivoksen valmiiksi saattaminen sekä käytön aloittaminen. Tätä varten tarvitaan kaikkiaan 320 miljoonan kruunun rahoitus, josta 186 miljoonaa katetaan tällä uusmerkinnällä.

Yhtiö arvioi, että jäljellejäävä rahoitustarve voidaan mahdollisesti rahoittaa lainainstrumenteilla, toimittajarahoituksella sekä suomalaiselta innovaatiorahoittajalta Tekesiltä saatavalla lainalla.

Yhtiö neuvottelee myös omaisuuden myynnistä nopeuttaakseen rakentamisen aloittamista. Arvion toteutumisen edellytyksenä on että rahoituspaketti voidaan koota ennen vuoden 2016 loppua.

Merkintäsitoumukset ja merkintätakuut

Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 10 M€:lle uusannin määrästä ja Yhtiön kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta, jotka ovat antaneet ehdollisia merkintäsitoumuksia yhteensä vähintään 4 M€ uusannista. Merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä 14 M€ (n. 70%) uusannin määrästä

Uusmerkinnän alustava aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2016)

14. kesäkuuta –              Arvioitu merkintäesitteen julkaisuajankohta

15. -  22. kesäkuuta        Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsinki pörsissä

15. - 27. kesäkuuta         Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Stockholm pörsissä

15. - 29. kesäkuuta         Merkintäaika (merkintä maksamalla)

15. kesäkuuta –              Kaupankäynti merkintäyksiköillä (units) alkaa ja jatkuu kunnes anti on rekisteröity

1. heinäkuuta –               Uusmerkinnän tuloksen julkistaminen

Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ) on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella.

Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.

 

Tukholma, 14. kesäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, konsernijohtaja

Tärkeää tietoa

Tässä lehdistötiedotteessa oleva tieto ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu kiinnostuneille henkilöille merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tullaan tekemään ainoastaan sillä esitteellä, jonka Sotkamo Silver odottaa voivansa julkaista 14. kesäkuuta 2016.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi uutta esitettä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä kuin mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tarjousta ei tehdä näissä maissa oleville merkitsijöille, eikä ilmoittautumislomakkeita hyväksytä tällaisilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai tällaisten merkitsijöiden puolesta toimivilta henkilöiltä. Tarjousta ei tehdä myöskään henkilöille missä tahansa muussa maassa, jossa etuoikeutettujen osakkeiden merkintään ilmoittautuminen olisi ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten kanssa, tai vaatisi ylimääräisten esitteiden laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä niiden lisäksi, mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai jäljentää tavoilla, jotka ovat ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai edellyttäisivät sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten vastaiset toimet saattavat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

Mitään väliaikaisia osakkeita tai Sotkamo Silverin liikkeeseen laskemia osakkeita (”Arvopapereita”) ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Securities Act") mukaan, eikä minkään USA:n osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille siten kuin on määritelty asetuksessa S Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti ("Asetus S"). Arvopapereita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Asetuksen S mukaisesti. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507