SOTKAMO SILVER ON OSTANUT 427 HEHTAARIN MAA-ALUEEN HOPEAKAIVOSTA VARTEN

Sotkamo Silver ABn kokonaan omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy on loppuunsaattanut aiemmin sovitun 427 hehtaarin kaupan Hopeakaivoksen maa-alueesta. Maa-alue ostettiin Oy UPM Kymmene Ab:ltä ja se on nyt kokonaan maksettu. Yhtiö on saanut  viranomaisvahvistuksen lainhuudolle.

"Lainhuutotodistus, jossa todetaan vahvistettu omistus on yksi tarvittavista virstanpylväistä Hopeakaivoshankkeelle. Olemme täten turvanneet omistusoikeuden aiemmin hankkimallemme kaivosalueelle. Voimme nyt käyttää tätä omaisuutta vakuutena rahoitusjärjestelyissä." Kommentoi tohtori Timo Lindborg, konserninjohtaja.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholma, 4. elokuuta 2014.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.