SOTKAMO SILVER PANOSTAA BAT-TEKNOLOGIAAN JA VEDEN KÄSITTELYYN

Report this content

Lehdistötiedote Tukholmassa 12.2. 2019, kello 8.45

Hopeakaivoksella on päätetty ottaa käyttöön mekaaninen vedenpuhdistamo osana nelivaiheista vedenpuhdistusprosessia. Tämä on osa kaivoksen BAT-teknologia panostusta (BAT -paras käytettävissä oleva teknologia).

Mekaanisen puhdistamon prosessit ovat kemikalioinin jälkeiset lamelliselkekeytys ja hiekkasuodatus. Näiden vaiheiden lisäksi vedenpuhdistusprosessiin kuuluvat jo olemassa olevat selkeytysaltaat ja pintavalutuskentät. Kiintoaineksen lisäksi vedenpuhdistamolla poistetaan vedestä liukoisia haitta-aineita

Saniteettijätevedet käsitellään kaivospiirin alueelle rakennetussa biologiskemiallisessa puhdistamossa.

Vedenpudistusteknologian ohella olemme panostaneet automaatioon, nopeaan tietoliikenneverkkoon maanalaisessa kaivoksessa, insinöörisuunnitteluun ja malmin esirikastuksen suunnitteluun kyetäksemme hyödyntämään BAT-teknologiaa ja tuotantoprosessin sekä huollon etäohjausta.

"Olemme ottaneet huomioon alueen ihmisten huolen kaivokselta lähtevän vedenlaadusta ja päättäneet panostaa vedenpuhdistukseen ottamalla käyttöön mekaaniseen vedenpuhdistuksen jo tässä kaivoshankkeen alkuvaiheen aikana. Näillä lisäpanostuksilla valmistaudutaan kapasiteetin nostoon ja huomioidaan ympäristölliset näkökulmat sekä parannetaan tuotannon tehokasta ohjattavuutta BAT-teknologian avulla”, sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.

Tukholma, 12. helmikuuta 2019
Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

Tiedote toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilön välityksellä julkistettavaksi 12. helmikuuta 2019 klo 8.45 Ruotsin aikaa.  

Viralliset tiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopea, kultaa ja volframia sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit