SOTKAMO SILVERIN HOPEAKAIVOKSELLE ON MYÖNNETTY VALTION KEHITTÄMISASUTUSTA 2 MILJOONAA EUROA

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt Sotkamo Silverille 2 miljoonan euron avustuksen Hopeakaivoksen investointeihin ja kehittämiseen. Avustus tulee käyttää kaivoksen investointeihin kaivosinfrastruktuurin ja ympäristönsuojelun suunnitteluun sekä kehittämiseen. Avustus maksetaan erillisen hakemuksen perusteella toteutuneiden ja hyväksyttyjen Hopeakaivoksen rakentamisaikaisten kustannusten mukaisesti.

"Olen hyvin kiitollinen tästä saamastamme kehittämisavustuspäätöksestä ja tuesta, jonka ELY keskus on meille päätöksellään osoittanut. Tämä 2 miljoonaa euron avustuspäätös on tärkeä askel Hopeakaivoksen rahoitusratkaisussa.

Yhtiö arvioi, että jäljellä olevan pääomatarpeen rahoittamiseen löytyy useita eri vaihtoehtoja, kuten velkainstrumentteja, "streaming" -rahoitusta ja toimittajarahoitusta, jne.

Tavoitteenamme on, että kaikki rakennus- ja laitostyöt olisivat valmiita loppuvuodesta 2017. Aikomuksena on päästä täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.", sanoo toimitusjohtaja Timo Lindborg.

 

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

 

Tukholma, 28. marraskuuta 2016 Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93