SOTKAMO SILVERIN HOPEAKAIVOKSEN RAKENNUSTYÖT ETENEVÄT AIKATAULUSSA

Report this content

Sotkamo Silverin Hopeakaivos-hanke etenee aikataulussa ja suunnitellussa kustannuskehyksessä. Rikastamorakennuksen lattiavalut ovat – valmistuneet ja laiteasennukset aloitettu. Murskatun malmin välivaraston perustukset on valettu ja varastorakennuksen pystyttäminen alkaa. Prosessivesilinja Olkilahden vedenottamolta on valmistunut. Avolouhosalueen maanpoistotyöt ja rikastushiekka-altaiden ja patojen rakentaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti. Rakennustyömaan henkilövahvuus on nyt noin 90 henkilöä ja nousee noin 150 henkilöön laiteasennusvaiheessa lokakuussa.

Seuraavat merkittävät vaiheet projektissa ovat:

  • Rikastamon prosessisähköistys- ja laiteasennukset
  • Malminkäsittelyn kuljetinjärjestelmän asennukset
  • Hienomurskaamon ja seulomon laiteasennukset
  • Louhinnan käynnistyminen sekä avolouhoksessa että maanalaisessa kaivoksessa
  • Prosessivesialtaiden valmistuminen
  • Vedenpuhdistamon valmistuminen
  • Jauhinmyllyjen ja laiteasennusten päättyminen
  • Koeajojen ja -tuotannon käynnistyminen
  • Tuotannon aloitus

Tavoitteena on käynnistää Hopeakaivoksen kaupallinen tuotanto alkuvuodesta 2019.
   
  
"Kesä on ollut erittäin suotuisa rakennustöille ja lämpimät säät ovat edesauttaneet infra- ja maarakennustöitä. Olemme onnistuneet urakoitsijavalinnoissamme erittäin hyvin ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Uskon että kykenemme pitämään aikataulumme ja kustannusraamit myös rakennushankkeen loppuvaiheen ajan.”,
sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.
  
  
Tukholma, 3. syyskuuta 2018
Timo Lindborg, konsernijohtaja.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 3. syyskuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.
   
  
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit