SOTKAMO SILVERIN HOPEAKAIVOSHANKKEESEEN VÄHINTÄÄN 20 MILJOONAN EURON EHDOLLINEN LISÄRAHOITUSPAKETTI

Sotkamo Silver AB ja sen tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy ovat päättäneet toteuttaa yhteensä noin 20–25 miljoonan euron ehdollisen lisärahoituksen Hopeakaivoshankkeen rakentamiseen ja investointien loppuunsaattamiseen. Suunniteltu rahoituspaketti koostuu vähintään 18 miljoonan euron määrästä ehdollisia rahoitussitoumuksia ja saadusta 2 miljoonan euron investointitukipäätöksestä. Tavoitteena on vastaanottaa ja hyväksyä lopulliset merkinnät viimeistään 31.3. 2018 mennessä.

Suunniteltu rahoituspaketti on jaettu neljään osaan, joista kolme ensin mainittua on suunnattu pääosin suomalaisille ammattimaisille sijoittajille: (1.) Sotkamo Silver Oy:n 4 vuoden pituinen arviolta 9,25 – 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina; (2.) noin 4 miljoonan euron Sotkamo Silver AB:n suunnattu osakeanti sekä (3.) 4,5 vuoden pituinen noin 5 miljoonan euron Sotkamo Silver AB:n vaihtovelkakirjalaina.

Lisäksi pakettiin kuuluu (4.) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Sotkamo Silver Oy:lle myöntämä enintään 2 miljoonan euron avustus Hopeakaivoksen investointeihin ja kehittämiseen.

Suunniteltu liikkeeseen laskettava joukkovelkakirjalaina olisi vakuudellinen. Osana vakuuksia Sotkamo Silver AB antaisi omavelkaisen takauksen ja panttaisi tytäryhtiön osakkeet. Sotkamo Silver Oy puolestaan panttaisi kaivoshankkeen kaivosoikeudet, reaaliomaisuuden ja yrityskiinnityskelpoisen omaisuuden. Lainan kuponkikorko olisi 10 % p.a., ja laina maksettaisiin takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa.

Suunniteltu suunnattu osakeanti käsittäisi maksimissaan 11 931 369 (korkeintaan 10 % nykyisestä osakemäärästä) uutta osaketta yhtiössä. Merkintähinnaksi on määritelty 0,34 € osakkeelta. Suunniteltu suunnattu anti perustuu yhtiökokouksen 23.3.2017 antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet suunnataan muille kuin yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Sotkamo Silver AB on vastaanottanut tarjouksen vaihtovelkakirjarahoituksesta osana rahoituspakettia. Vaihtovelkakirjalainan kuponkikorko olisi 8,0 % p.a., laina-aika 4,5 vuotta ja se maksettaisiin takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa. Vaihtovelkakirjalainaan liittyvän vaihto-oikeuden osakekohtainen merkintähinta olisi 15 % yli 15.12.2017–1.3.2018 välisen vaihdolla painotetun pörssikurssin. Mikäli vaihtovelkakirjalainan haltijat eivät käytä vaihto-oikeutta, laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi laina-ajan päätyttyä. Vaihtovelkakirjalaina on ehdollinen (i) 15.3.2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päätökselle hallitukselle annettavasta valtuutuksesta toteuttaa 10 %:n suunnattu anti yhtiökokouksen esityslistan kohdan 19 mukaisesti ja (ii) yhtiökokouksessa valittavan hallituksen päätökselle laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalaina.

Merkinnät osakeannissa ja joukkovelkakirjalainassa ovat ehdollisia vaihtovelkakirjalainan toteutumiselle, mikä puolestaan on ehdollinen 15.3.2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ja siinä valittavan hallituksen päätökselle. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen lasku on tarkoitus toteuttaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
Sotkamo Silver AB:n hallitus katsoo, että vaihtovelkakirjalainatarjous on markkinaehtoinen.

Suunniteltuun joukkovelkakirjalainaan liittyen Sotkamo Silver Oy on saanut 1.3. 2018 mennessä merkintäsitoumuksia yhteensä 9,25 M€:n määrästä. Sotkamo Silver AB on saanut suunnitellusta suunnatusta osakeannista merkintäsitoumuksia yhteensä noin 4 M€:n määrästä ja tarjoukset suunnitellusta vaihtovelkakirjalainasta noin 5 M€:n määrästä. Suunnatussa osakeannissa merkintäsitoumuksen ovat antaneet muun muassa SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat kolme rahastoa, ja lisäksi Visio Varainhoito Oy, Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Markka Osake, Petter ja Margit Forsströmin säätiö sekä Norvestia Oyj.

ELY-keskuksen avustus on myönnetty 2016 ja sen määrä on enintään 2 M€. Edellä kuvatun rahoituspaketin suuruus, huomioiden 1.3. 2018 mennessä saadut merkintäsitoumukset, tarjoukset vaihtovelkakirjalainasta ja investointiavustus, on
noin 20 miljoonaa euroa.

Lisäksi Sotkamo Silver Oy:lle on myönnetty Tekesin toimesta aiemmin tiedotettu 6,1 miljoonan euron innovaatiorahoituslaina, josta Tekesin päätöksen mukaan ensimmäinen erä 2,8 miljoonaa euroa on yhtiön nostettavissa.

Konsernin likvidit varat olivat 16,6 M€ (166,4 MSEK) vuoden vaihteessa kaivoksen rakentamisen ollessa jo käynnissä.

Alexander Corporate Finance Oy toimii yhtiön neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä.


”Olen todella tyytyväinen, että voimme tänään ilmoittaa markkinoille rahoituspaketista, joka on nyt saatu aikaan Alexander Corporate Finance Oy:n avulla. Luotan siihen, että olemme löytäneet win-win-vaihtoehdon niistä neuvotteluista ja useista rahoitusratkaisuista, joita meille on tarjottu ja arvioitu yhtiön hallituksessa. Olemme luottaneet rahoitusratkaisun löytymiseen ja käynnistäneet aikataulun kannalta tärkeät rakennusvaiheet jo aikaisemmin. Tavoitteena on, että tuotanto voidaan käynnistää alkuvuodesta 2019,”
sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konserninjohtaja.
 
 
Lisätietoja:
Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, +358 40 508 3507, timo.lindborg@silver.fi
Jaakko Niemelä, Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 549 5501, jaakko.niemela@alexander.fi. 


Tukholma, 2. maaliskuuta 2018

Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 2. maaliskuuta 2018 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi
 

Tilaa

Liitteet & linkit