SOTKAMO SILVERIN LISÄRAHOITUSPAKETIN OSAKEANNIN JA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN MERKINNÄT OVAT HYVÄKSYTTY JA ALLOKOITU

Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt 13.3.2018 julkaistun tiedotteen mukaan enintään 11 931 369 osakkeen suunnatusta osakeannista. Osakkeiden merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, rajoitetulle määrälle ulkopuolisia sijoittajia. Annissa merkittiin ja allokoitiin yhteensä 11 469 605 osaketta. Yhden osakkeen merkintähinta oli 0,34 euroa osakkeelta. Merkityt osakkeet on maksettava 27.3.2018 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa. Sotkamo Silver AB saa suunnatusta osakeannista noin 4 miljoonan euron varat ennen annin kustannuksia. Suunnatun osakeannin omistuksen laimennusvaikutus on noin 8,8 prosenttia Sotkamo Silver AB:n osakemäärästä suunnatun annin jälkeen.

Osana 2. maaliskuuta 2018 julkaistua rahoituspakettia Sotkamo Silver Oy on päättänyt laskea liikkeeseen 4 vuoden pituisen 13 200 000 euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, joka on tullut merkityksi. Lainan kuponkikorko on 10 % vuodessa. Laina maksetaan takaisin kertaeränä laina-ajan lopussa. Ehtojen mukaan liikkeeseenlaskija kerää varoja joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua ja/tai mahdollista takaisinostoa varten vuosien 2020-2021 aikana yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Nyt merkitty joukkovelkakirjalaina on maksettava yhtiölle 27.3.2018 mennessä. Joukkovelkakirjalainan ehdot sisältävät rajoituksia osingon maksamiselle emoyhtiölle ja emoyhtiön antamien osakaslainojen korkojen maksulle laina-aikana tai kunnes Sotkamo Silver Oy on kerännyt varoja takaisinmaksua ja/tai takaisinostoa varten joukkovelkakirjan pääomaa ja korkoa vastaavan määrän, lisäksi joukkovelkakirjalainassa on 30 %:n ”equity ratio” -kovenantti Sotkamo Silver Oy:lle ja muita tavanomaisia sitoumuksia. Joukkovelkakirjalainan varojen nostaminen edellyttää, että Sotkamo Silver AB sijoittaa tytäryhtiöön 13 miljoonaa euroa omana pääomana tai osakaslainana. Osana vakuuksia Sotkamo Silver AB antaa omavelkaisen takauksen ja panttaa tytäryhtiön osakkeet ja osakaslainasaatavat tytäryhtiöltä. Sotkamo Silver Oy puolestaan panttaa kaivoshankkeen kaivosoikeudet, reaaliomaisuuden ja yrityskiinnityskelpoisen omaisuuden.

Vaihtovelkakirjalainan osalta yhtiökokous on antanut 15.3.2018 valtuutuksen laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalaina, ja valtuutus on rekisteröity. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku etenee 2. maaliskuuta 2018 tiedotetulla tavalla. Vaihtovelkakirjalaina on osa suunniteltua rahoituksen kokonaisjärjestelyä, ja vaihtovelkakirjalainan suunniteltu määrä on noin 5 miljoonaa euroa.
  

Tukholma, 23. maaliskuuta 2018
Timo Lindborg, konsernijohtaja.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 23. maaliskuuta 2018 klo 11:15 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.
  

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit