Risto Linturi kehittämään Soveltolle liikkeenjohdon koulutustarjontaa

Tietoyhteiskunnan visionääri ja liikkeenjohdon innovaatiokouluttaja Risto Linturi palaa juurilleen ICT-koulutuksen pariin FC Sovelto Oyj:n tuoreena kehitysjohtajana. Linturin tehtävänä on polkaista käyntiin ensi vuonna käynnistyvä koulutuskokonaisuus, jossa perehdytetään liikkeenjohtoa tietoyhteiskunnan uusien mahdollisuuksien syvällisempään hyödyntämiseen.

Sovelto käynnistää jo ensi vuonna liikkeenjohdolle suunnatut koulutukset, joiden näkökulma painottuu teknologian taitamisen sijaan siihen, miten organisaatioita kannattaa tietoyhteiskunnassa johtaa, jotta kannattavuus tai vaikuttavuus kasvaisi. Kehitysjohtajaksi nimitetyn Linturin mielestä tällä hetkellä suurimpana ongelmana on, että teknologian muutosta tarkastellaan yrityksissä vain teknisistä lähtökohdista.

-       Aivan yhtä merkittäviä kysymyksiä olisivat muun muassa se, kuinka henkilöstöä täytyy uuden teknologian aikana johtaa, miten yrityksen oma organisaatio muodostetaan ja miten erotellaan ulkoistettavat asiat niistä, jotka tulee tehdä itse, Linturi korostaa.

Tähän saakka korkeakoulujen ja yritysten koulutuksissa ei ole Suomessa keskitytty tietoyhteiskunnan muutoksiin liikkeenjohdon näkökulmasta, joten Sovelton uudella koulutuksella vastataan aitoon tarpeeseen.

Suomi takaisin ICT-eturintamaan

Linturi näkee liiketoiminnan johtamisen tietoyhteiskunnassa suurena haasteena, sillä olemme jo jääneet kehityksestä jälkeen. Vaikka maailma ympärillä muuttuu nopeasti, organisaatiot eivät ole uusiutuneet riittävästi.

-       Suomi oli uusimman teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen edelläkävijä vielä 2000-luvun alussa, mutta olemme kadottaneet saavutetun etumatkan jo aikoja sitten. Se johtuu siitä, että rajojen ylittämisen sijaan nykyään rakennetaan bunkkereita vanhojen toimintatapojen ympärille, painottaa Linturi.

Linturi on ollut tuomassa Suomeen niin mikrotietokoneita, ohjelmointivälineitä, tietoverkkoja, laajakaistaa, pilvipalveluita kuin perustamassa ensimmäistä PC-ammattilaisten koulutusyritystäkin. Hänen mielestään kotimainen ICT-ala on elänyt pysähtynyttä aikaa 90-luvun lopusta saakka. Nyt tapahtuu taas paljon mielenkiintoisia asioita. Linturille tarjottu kehitysjohtajan tehtävä sopi ajankohtaan kuin nakutettu, sillä sanottavaa on kertynyt paljon sinä aikana, kun hän on toiminut useiden suomalaisten tietotekniikkayritysten hallituksissa.

-       Tietotekniikasta on tullut taas yksi yhteiskunnan merkittävistä muutosvoimista. Koska nopea muutos kiehtoo minua, haluan olla yhdellä keskeisistä näköalapaikoista, Linturi toteaa.

FC Sovelto Oyj

kehitysjohtaja Risto Linturi, puh. 050 511 4332

toimitusjohtaja Sanna Varpukari-Anttila, puh. 040 7621 762, sanna.varpukari@fcsovelto.fi

FC Sovelto Oyj on johtava suomalainen ICT-osaamisen keskus, joka tuottaa ratkaisevaa osaamista ja oppimisen iloa tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseksi.
Yhtiön tavoitteena on auttaa seuraavan 10 vuoden aikana miljoonaa ihmistä kohdistamaan aikansa olennaiseen hyödyntämällä paremmin tieto- ja viestintätekniikkaa. FC Sovelton päämäärä on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

 

 

Tilaa