Uusi virtuaaliratkaisu muuttaa oppimisen

Report this content

Sovelton, Telian ja Glue Collaborationin yhteistyöhanke tuo markkinoille täysin uudenlaisen VR-ratkaisun koulutuksiin. Osallistujat sukeltavat koulutusta varten rakennettuun virtuaaliseen ympäristöön. VR-teknologian avulla järjestettävät etäkoulutukset ja -kokoukset vähentävät matkustuskuluja, säästävät työntekijöiden aikaa sekä pienentävät matkustamisen ilmastovaikutuksia. Useissa tutkimuksissa on todettu, että virtuaalikoulutuksilla saadaan perinteisiä keinoja parempia oppimistuloksia.

Kolme vahvaa toimijaa ovat nyt ensimmäistä kertaa yhdistäneet voimavaransa ja tuovat markkinoille yhdessä kokonaan uudenlaisen koulutuskokemuksen, joka ei vaadi osallistujilta kalliita laiteinvestointeja. Tässä hankkeessa Sovelto Oyj, Telia Finland ja Glue Collaboration ovat toteuttaneet uudenlaisen ratkaisun oppimistarpeisiin. Ratkaisun avulla toimitaan yhteisessä, virtuaalisessa työtilassa, jossa vuorovaikutteinen yhteistyö ja oppiminen ovat mahdollisia osallistujien fyysisestä sijainnista riippumatta.

Palvelun mahdollistaa täysin uudenlaisen mallin ryhmäytymiseen, koulutuksiin ja valmennuksiin. Osallistujat ovat paikalla avatar-hahmoina ja äänimaailma on täysin spatiaalinen, lähellä olevat äänet erottuvat taustasta ja samassa tilassa voikin käydä useita keskusteluja luonnollisen tilan tapaan. Osallistujat siis kokevat aidon läsnäolon tunteen ja voivat työstää yhteisiä asioita virtuaalitilassa - aivan kuin he olisivat fyysisesti läsnä. 

Virtuaalikoulutus poistaa välimatkat ja parantaa oppimistuloksia  

"Pitkään visioitu vuorovaikutteinen virtuaalitodellisuus realisoituu nyt nopeasti osaksi arkea. Virtuaalisuuden mahdollisuuksia on tutkittu pitkään erilaisissa ympäristöissä ja hyödynnetykin jo jonkin verran esimerkiksi suunnittelutehtävissä. Nyt olemme päässeet vaiheeseen, jossa virtuaaliympäristön voi ottaa laajasti käyttöön luokkamuotoisen koulutuksen korvaajana", kertoo Sovelton muutosjohtaja Risto Linturi. 

Virtuaalikoulutus mahdollistaa uudentyyppisten vuorovaikutuksen ja läsnäolon kautta merkittävästi paremman oppimiskokemuksen toteuttamisen. Lisäksi pääsemme eroon kömpelöistä videoneuvottelujärjestelyistä ja erikseen rekisteröitymistä ja kirjautumista vaativista web-pohjaisista työkaluista, jotka rajoittavat merkittävästi koulutuksen toteutusta ja järjestelyjä. Virtuaalikoulutusten pedagogiikasta Soveltolla vastaava Senior Consult Anssi Rusanen kertoo, että Sovelto on jo pitkään tutkinut ja toteuttanut erilaisia uusia oppimisratkaisuja. Rusasen mukaan tulokset ovat olleet todella hyviä mutta virtuaaliympäristössä oppimiskokemus viedään aivan uudelle tasolle, sillä nyt päästään käyttämään kokonaan uusia työtapoja ja -välineitä, joita perinteinen koulutus ei mahdollistaisi. 

Useissa tutkimuksissa on todettu virtuaalisuuden parantavan oppimistuloksia. Marylandin yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa nähtiin virtuaalitilassa opiskelleilla 9% paremmat tulokset asian muistamisesta ja lisäksi he tekivät käytännössä 41% vähemmän virheitä verrokkiryhmään verrattuna. Tuleekin olemaan erittäin mielenkiintoista havainnoida opetusmetodin tehokkuutta organisaatioiden oppimisessa Suomessa, toteaa Linturi. 

Sovelto koulutustoiminnan edelläkävijänä näkee, että nyt luodulla yhteistyömallilla pystytään tuomaan erinomainen oppimiskokemus laajasti eri organisaatioiden käyttöön. Tämän mahdollistaa Glue Collaborationin teknisen Glue-ratkaisun ominaisuudet, helppokäyttöisyys ja skaalautuvuus, mutta myös laitteiden hankintamalli, joka tarjotaan Telian palvelutuotteina, eikä näin ollen siis edellytä isoja etukäteisinvestointeja koulutukseen osallistuvilta tahoilta.  

Sovelto Oyj, toimitusjohtaja Sanna Varpukari, +358 40 7621762, sanna.varpukari@sovelto.fi.

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: työssäoppimisen, työn mielekkyyden ja tuottavuuden sekä teknologian hyödyntämisen opettaja. Sovelto toimii aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja kouluttaa suomalaiset tulevaisuuden aloille. 

Muutos tehdään oppimalla.

sovelto.fi

Multimedia

Multimedia