Virtuaalinen etäneuvonta osoittautunut käyttökelpoiseksi

Report this content

Etäneuvontaa virtuaalikädestä pitäen

Osa hallituksen Kiradigi-kärkihanketta

Läpimurto etäneuvonnassa! Virtuaalinen etäneuvonta todettu käyttökelpoiseksi.

Lukuisten organisaatioiden yhteishankkeena on selvitetty asennuksen ja kunnossapidon etäneuvonnan virtualisoinnin nykytilaa ja kehitetty kokeiltu uusia menetelmiä. Hankkeessa on myös tuotettu järjestelmä, jonka avulla virtuaalitodellisuudessa tilannetta seuraava etäneuvoja voi opastaa huoltokohteessa olevaa asiantuntijaa lähes kädestä pitäen.

Asennuksen ja kunnossapidon tehtävät kattavat yli 10% työvoimasta ja kunnossapidon panos kansantaloudessa on vuositasolla arviolta 26 miljardia euroa. Hankkeessa selvitetyt ja kehitetyt menetelmät ulottuvat välineiden edelleen kehittyessä ammattimaisen työn neuvonnan lisäksi kaikkiin arkisiin neuvontaa ja opastusta liittyviin tehtäviin. Hyödyt syntyvät matkustustarpeen ja työajan säästöistä, virheiden ja viiveistä aiheutuvien käyttökatkosten sekä vahinkojen vähenemisestä ja osaamisen kehittymisestä.

Hankkeen puitteissa on FAKE Production Oy:n kanssa yhteistyössä tuotettu kokeilujärjestelmä, jossa asiantuntija voi virtuaalilasien (VR-lasien) avulla nähdä huolto- tai asennuskohteen ja opastaa kohteessa olevaa henkilöä samaan tapaan kuin olisi itse paikalla. Kokeiluja on suoritettu myös muiden hankkeen yhteistyökumppanien kehittämiä ohjelmistoja käyttäen. Näiden avulla virtuaaliset kulkuopasteet sekä suunnittelumallit ja tallennetut tai reaaliaikaiset asiantuntijan ohjeet näkyvät kohteessa laajennetun todellisuuden lasien (AR-lasien) avulla.

Hankkeessa on todettu useat eri ratkaisut hyödyllisiksi käytännön työtehtäviin. Toistaiseksi laitteistot ja ohjelmistot ovat nopeassa kehitysvaiheessa ja rajoitukset tulee ottaa huomioon. Hankkeessa on kokeiltu ja vertailtu kymmeniä ohjelmistoja ja markkinoille jo tulleita VR/AR-laseja sekä niitä tulossa olevia laitteistoja, joista on ollut ennakkotietoa saatavilla. Rajoitukset huomioiden käyttökelpoinen taso lukuisissa asiantuntijatehtävissä on kokeilujen perusteella saavutettu. Meneillään olevien kehityspanosten seurauksena valmiuksien odotetaan paranevan ja virtuaalitekniikan yleistyvän älypuhelinten tapaiseksi arkiseksi työn osaksi.

Hankkeen on koordinoinut Sovelto Oyj. Yhteistyökumppaneina ja osallistujina ovat toimineet: Accenture Liquid Studio Helsinki, Delete Finland Oy, Fake Production Oy, Helen Oy, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy, HP Finland Oy, Kemira Chemicals Oy, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, Maintpartner Oy, Microsoft Oy, RAKLI ry, RTK-Palvelu Oy, Skanska Oy, Suomenlinnan hoitokunta, Trimble Solutions Oy, Varjo Technologies Oy ja VimAI Oy.

Lisätietoja
Sovelto, Risto Linturi 050 511 4332
www.sovelto.fi/vrar-hanke
https://www.sovelto.fi/yritys/


Osallistujien ja yhteistyökumppaneiden lausunnot:

Ympäristöministeriö

KIRA-digi on vauhdittanut kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisoitumista reilun vuoden ajan. Kärkihankkeessa on käynnistynyt reilut sata kokeilua ja muuta osahanketta. Tänä vuonna painopiste on siirtynyt tuloksiin ja laajaan käyttöönoton tukemiseen.

Kokeiluista on selvinnyt, että kypsää teknologiaa ja ratkaisuja on tarjolla, mutta haasteena on laaja käyttöönotto. Alalla on paljon puhuttu korjausvelasta, mutta nyt pitäisi alkaa puhua myös uuden teknologian käyttöönottovelasta.

Kokeilut ja niiden ympärillä käyty keskustelu rohkaisevat uskomaan, että kiinteistö- ja rakennusalan digiloikka on mahdollinen. Alalla on nyt itse uskottava omiin mahdollisuuksiin, sanoo Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.


RAKLI ry

Digitalisaation mahdollisuudet KIRA – alan tuottavuuden ja laadun kehittämisessä ovat huikeat. KIRA – digi on tuottanut monia erinomaisia kokeiluhankkeita, joista Sovelton AR/VR – hanke on erittäin hyvä esimerkki. Tässä hankkeessa erityisen hyvää mielestämme on kytkentä käytäntöön kiinteistöhuollon tasolle. Lisäksi kytkentä koulutukseen ja ajatukseen siitä miten me jatkossa entistä enemmän opimme asioita mm. videoiden kautta on erittäin mielenkiintoinen. RAKLI on innolla mukana hankkeessa, sanoo RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi.


Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Tällä hetkellä teollisuudella on haasteita saada kunnossapidon osaajia käyttöönsä, tarve verkottua laitetoimittajien ja palveluyritysten kanssa on kasvava. Näemme, että VR/AR-palveluhankkeessa testatut ja hyväksi havaitut työkalut on saatava nopeasti hyötykäyttöön yritysten jokapäiväisessä työssä. Uusien toimintatapojen käyttöönotto tulee vaatimaan yrityksiltä avointa otetta yritysten väliseen yhteistyöhön. Yhdistyksenä tulemme hyödyntämään ja viemään eteenpäin hankkeessa saatua kokemusta oman jäsenistömme piirissä. Toivomme myös, että hanke saa jatkoa verkottuneiden toimintamallien kehittämisessä, liittyen esim. ICT-järjestelmäratkaisuihin, jotka tukevat VR/AR-palveluita, sanoo Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä.


Microsoft Oy

Huippuammattilaisten osaamista pystytään skaalaamaan yhdistetyn todellisuuden avulla jatkossa entistä paremmin, ja näemmekin että etäavustaminen on iso kasvun ajuri nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme olla tukemassa asiakkaitamme heidän digitaalisella matkallaan ja odotamme mielenkiinnolla Sovellon ajaman hankkeen tuloksia, sanoo Microsoft Oy:n Business Group Lead Antti Kuosmanen.


HP Finland Oy

On erittäin tärkeää, että saamme myös Suomeen konkretiaa VR/AR:n ympärille eli oikeita hyödyntämisalueita. HP:en missio isoimpana tehotyöasemien valmistajana on tarjota luotettavat laitealustat vaativiinkin VR ympäristöihin riittävällä suorituskyvyllä, sanoo HP Finland Oy:n tietokone liiketoiminnasta vastaava johtaja Aimo Asikainen.


Trimble Solutions Oy

Trimblen rooli VR/AR- palveluhankkeessa oli toimia asiantuntijaorganisaationa, johtuen Trimblen pitkästä historiasta VR- ja AR-teknologioiden kehittämisessä. Hankkeen aikana esitimme muun muassa olemassa olevia ratkaisujamme monen käyttäjän AR-pohjaiseen yhteistyöhön. Saimme myös paljon uusia ideoita ja ajatuksia siitä miten näitä kannattaisi kehittää eteenpäin perustuen muiden osallistujien palautteeseen. Lisäksi löysimme hankkeen aikana uusia kotimaisia alan toimijoita, joiden kanssa voisimme yhdessä kehittää VR- ja AR-ratkaisujamme tulevaisuudessa, sanoo Trimble Solutions Oy:n teknologiajohtaja Kim Nyberg.


VimAI Oy

VimAI Oy:n kuvantunnistukseen perustuva paikannus mahdollistaa (etä)opastuksen kiinteistön laajuisesti. Sen avulla kaikkea kohteessa tapahtuvaa liikkumista ja työskentelyä voidaan opastaa sekä automatisoidusti pelkkää AR:ää käyttäen että etätuettuna, niin että etätukihenkilön näkymä on synkronoitu asentajan näkymään. Useat hankkeeseen osallistujat ovat pitäneet asentajan paikan tunnistusta AR/VR-etäneuvonnan puuttuvana palasena ja toivottivat VimAI:n siksi erittäin tervetulleeksi mukaan. Otimme kutsun tyytyväisinä vastaan ja odotamme innolla pääsevämme toteuttamaan ensimmäisiä pilotteja muiden hankkeen toimijoiden kanssa, sanoo VimAI Oy:n toimitusjohtaja Ismo Olkkonen.


Delete Finland Oy

Delete Finland on tunnistanut VR/AR- palveluhankkeen aikana useita uusia mahdollisuuksia soveltaa näitä tekniikoita liiketoiminnassaan, esimerkiksi teollisen prosessipuhdistuksen tehokkuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi sekä erilaisten työkohteissa kohdattujen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Purkuliiketoiminnassa jo käyttämiimme ratkaisuihin hanke on esittänyt tehokkaita työkaluja ja toteutusmahdollisuuksia, sekä uusia ratkaisuja esimerkiksi kohdekartoituksiin liittyen. Samalla kun VR/AR- teknologiat ja näihin perustuvat laitteet nähdään liiketoiminnoissa erittäin mielenkiintoisiksi, näiden valmiusaste teolliseen hyödyntämiseen on vielä tällä hetkellä rajallinen. Lähitulevaisuudessa tiedonsiirron 5G- teknologian myötä ja samanaikaisesti laskentatehon kasvaessa edelleen, tilanne tulee varmasti muuttumaan, sanoo Delete Finland Oy:n kehitys- ja EHSQ-johtaja Markku Salminen.


RTK-Palvelu Oy

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää entistä työntekijäystävällisemmäksi. Samalla haluamme tuottaa alan parhaan asiakaskokemuksen. Tämä on mahdollista yhdistämällä työstään innostuneiden ihmisten osaamiseen teknisen kehityksen tuomat digitaaliset toimivat ratkaisut. Tässä projektissa RTK:lla on mahdollisuus olla mukana tutustumassa tulevaisuuden menetelmiin ja vaikuttaa niiden kehittämiseen, sanoo RTK-Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Ismo Heikkonen.