Diabeetikkoja on Suomessa jo puoli miljoonaa – mutta tiesitkö, että sairaus saattaa myös sokeuttaa?

Report this content

Tänään vietetään Maailman diabetespäivää. Diabeetikkojen määrä kasvaa koko ajan, mutta moni ei edes tiedä sairaudestaan, saati siitä, että diabeetikon on tärkeää tutkituttaa silmänsä säännöllisesti. Vakavien näkövammojen kehittyminen voidaan estää, kun diabeteksen aiheuttamaan verkkokalvosairauteen puututaan ajoissa.

Diabetes on nopeimmin yleistyviä sairauksia sekä Suomessa että maailmalla. Diabetesta sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista, ja tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä kasvaa jatkuvasti. Samalla moni diabetesta sairastava ei ole taudistaan tietoinen, sillä tyypin 2 diabetes on alkuvaiheessa oireeton.

Suuri osa suomalaisista ei myöskään tiedä diabeteksen vaikuttavan näköön. Specsaversin tutkimuksen* mukaan jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee jonkun diabetesta sairastavan, mutta tästä huolimatta 31 prosenttia ei tiedä, että diabetes voi aiheuttaa sokeutta.

Diabetes ja näkö linkittyvät vahvasti toisiinsa. Diabeettinen retinopatia on verkkokalvosairaus, joka kehittyy diabeteksen liitännäissairautena pikku hiljaa. Koska silmässä tapahtuvat muutokset ovat pitkään oireettomia, saattaa diabeetikosta tuntua, ettei silmien säännöllinen tarkastuttaminen ole kovin tärkeää. Retinopatia voi kuitenkin hoitamattomana jopa sokeuttaa, muistuttaa Specsaversin Suomen maajohtaja Erkki Tala.

Varhainen puuttuminen voi estää diabeetikon näkövamman kehittymisen

Diabeettinen retinopatia on yksi tärkeimmistä työikäisten näkövammaisuuden syistä. Näkövammarekisterin mukaan Suomessa on lähes 1 000 diabeteksen vuoksi näkövammautunutta ja lähes 2 000 diabetesta sairastavaa näkövammaista.

Vielä 1980-luvulla diabeettinen retinopatia aiheutti näkövamman keskimäärin 39 vuoden iässä. Tästä on tultu pitkälle, mutta 2000-luvulla hyvä kehitys on pysähtynyt. Tähän on vaikuttanut diabeteksen yleistyminen: diabetes tulee yhä nuoremmille, ja siten diabeettisen retinopatian riski on kasvanut. Miten näkövammautuneille pystytään jatkossa turvaamaan asiantuntevat kuntoutus- ja muut erityispalvelut sekä apuvälineet? Tulevaisuuden haasteena on myös silmäkomplikaatioiden hoito, kun diabeetikot ovat yhä nuorempia, toteaa tutkimuspäällikkö Matti Ojamo Näkövammaisten liitosta.

Diabeteksen hyvällä ja oikein ajoitetuilla hoidolla voidaan useimmiten estää vakavan näkövamman kehittyminen. Parhaita keinoja ehkäistä diabeettisen retinopatian ilmaantumista ja etenemistä ovat verensokerin ja verenpaineen pitäminen mahdollisimman lähellä normaalia sekä säännöllinen silmänpohjien seuranta.

Noin puolet suomalaisista ei usko tai tiedä, että diabetes voidaan havaita silmänpohjan kuvauksessa. Monien sairauksien ensimmäiset merkit voivat kuitenkin näkyä silmistä, ja näin on myös diabeteksen kohdalla. Kun silmät tarkastutetaan säännöllisesti, voidaan sairauksiin puuttua varhaisessa vaiheessa. Jos näöntutkimuksessa havaitaan silmäsairauteen viittaavia muutoksia, optikko ohjaa aina lääkäriin jatkotutkimuksiin, sanoo Tala.


Lisätietoja:
Irene Hernberg, viestintäjohtaja, Specsavers Oy, +358 40 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com  

Lähteet:
THL, Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suositukset, Acta Ophthalmologica -julkaisusta Laatikainen et al, 2016: 94: 226-231

* Tutkimuksesta:

Specsaversin kansainvälisen tutkimuksen toteutti Panelwizard direct kesäkuussa 2017. Tutkimuksen vastaajat olivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Hollannista ja iältään yli 18-vuotiaita. Yhteensä vastaajia oli 5 148, joista suomalaisia oli 1 104. Otos on kansallisesti edustava.

Tutkimuksen tuloksia:

Onko diabetes sinulle tuttu sairaus ja tunnetko henkilöitä, jotka sairastavat sitä? Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.
(Suomalaiset)

Kyllä, minulla on diabetes 10 %
Kyllä, tunnen henkilöitä, joilla on diabetes 80 %

Olen kuullut diabeteksesta, mutta en tunne ketään, joka sairastaisi diabetesta 13 %
En ole koskaan kuullut diabeteksesta 0 %

Alla on lueteltu joitakin diabetekseen ja silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei. Ilmoita myös, kuinka varma olet väittämän paikkansapitävyydestä.
(Suomalaiset)

Diabetes saattaa aiheuttaa sokeutta:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 4 %

Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 8 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 29 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 41 %
Ei tietoa 19 %

Diabetes näkyy silmissä (esim. silmänpohjan kuvauksessa):
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 4 %

Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 13 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 34 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 18 %
Ei tietoa 32 %

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2018 yli 3,2 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto. Specsavers on Great Place to Work -sertifioitu työpaikka.  www.specsavers.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia