Näkövammaisuus yleistymässä Suomessa – Specsavers käynnistää silmäterveyttä ja näkövammaistyötä tukevan kampanjan

Yhä useampi suomalainen on näkövammainen, ja yli 170 000 suomalaisella on voimakkaasti alentunut näkökyky. Moni näköön vaikuttava sairaus voidaan hoitaa sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se havaitaan. Tänään käynnistyvällä kampanjallaan Specsavers haluaa kannustaa suomalaisia tarkastuttamaan näkönsä säännöllisesti. Specsavers-liikkeissä pääsee ilmaiseen näöntutkimukseen, ja yritys lahjoittaa jokaista tehtyä tutkimusta kohden 50 senttiä näkövammaistyölle.

Vuodenvaihteessa julkaistun silmäterveysraportin mukaan Suomessa asuu vähintään 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä. Lisäksi 170 000 suomalaisella on voimakkaasti alentunut näkökyky. Specsaversin teettämän ja Näkövammaisten liiton kommentoiman raportin mukaan näkövammaisten määrä tulee väestön ikääntyessä vain kasvamaan: vuoteen 2030 mennessä jopa noin 67 000 suomalaisella ennustetaan olevan jonkinasteinen näkövamma.

- Monet näkövammat ja -ongelmat olisivat ennaltaehkäistävissä varhaisella havainnoinnilla. Siksi haluamme rohkaista suomalaisia tarkastuttamaan silmänsä säännöllisesti. Sokeita tai heikkonäköisiä on Suomessa paljon, ja ennaltaehkäisevän työn lisäksi koemme tärkeäksi tukea heidän mahdollisuuksiaan selvitä erilaisissa arjen toiminnoissa, sanoo Specsaversin maajohtaja Erkki Tala.

Ilmaisella näöntutkimuksella tukea näkövammaisten arkeen

Specsavers käynnistää 20.5. kampanjan, jossa halutaan muistuttaa suomalaisia pitämään huolta näöstään ja kerätään samalla varoja näkövammaistyön hyväksi. 8.7.2018 saakka kestävän kampanjan aikana näöntutkimukseen pääsee Specsaversin liikkeissä veloituksetta, ja Specsavers lahjoittaa jokaista tehtyä näöntutkimusta kohden 50 senttiä Näkövammaisten liitolle. Kampanjan keulakuvana on koko Suomen suosikkiurheilija, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.

- Ampumahiihtäjänä hyvä näkö on minulle kaikki kaikessa, ja itselleni onkin tärkeää huolehtia silmieni terveydestä säännöllisesti. Hyvää näköä tulee helposti arvostaneeksi vasta, kun sen menettää. Nyt haluan rohkaista myös muita huolehtimaan näöstään ja tekemään samalla hyvää, Mäkäräinen kertoo.

Näkövammaisten liitto ry edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa.

- Näkövammaisia huolestuttaa esimerkiksi työelämässä ja opiskelussa mukana pysyminen sekä selviytyminen digitalisoituvassa maailmassa. Näkövammaisten liitto tarjoaa tukea ja neuvontaa muun muassa näissä asioissa. Onkin todella hienoa, että tekemäämme työtä halutaan tukea – lahjoituksen turvin alueyhdistyksemme voivat järjestää useampia tapahtumia, joissa näkövammaiset kohtaavat ja saavat vertaistukea, sanoo hallituksen puheenjohtaja Sari Loijas Näkövammaisten liitto ry:stä.

Lisätietoja:

https://www.specsavers.fi/naonhuolto

Maajohtaja Erkki Tala, Specsavers Finland, 040 5741192, erkki.tala@specsavers.com
Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 yli 2,5 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Specsavers on maailman suurin yksityisomisteinen optikkoketju, joka rantautui Suomeen heinäkuussa 2007 tavoitteenaan tarjota suomalaisille kuluttajille laadukkaita silmälaseja ja näönhuoltopalveluita pysyvästi edullisin hinnoin. Suomessa on 48 yrittäjävetoista Specsavers Optikko -liikettä, ja kasvu jatkuu. Kaikki Specsavers Optikko -liikkeet tarjoavat korkeatasoisia optikkopalveluita, ja silmälääkäripalveluita on tarjolla useammassa liikkeessä. Optikon tekemään Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen sisältyvät aina silmänpaineen mittaus sekä silmänpohjakuvaus. Specsavers on tuonut 'valitse 2, maksa 1' - konseptillaan uutta ajattelua silmälasien käyttöön asusteena ja tyylikeinona. Specsaversin laajaan merkkikehysvalikoimaan kuuluvat mm. Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Lyle&Scott, Balmain, Gant, Tiger of Sweden, Converse, Hugo, DAY, Will.i.am, Karen Millen, Kylie sekä Ivana Helsinki. Kehysvalikoimaan pääsee tutustumaan täällä: https://www.specsavers.fi/silmalasit/design-kehykset

Tilaa

Multimedia

Multimedia