Neljännes pohjoismaalaisista tuntee turvattomuutta ratissa pimeällä

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolella pohjoismaalaisista on ollut hankaluuksia ajaa yöllä tai iltahämärällä. Yleisin ongelma ovat vastaantulijan sokaisevat ajovalot. Kokosimme asiantuntijan vinkit hämärinä iltoina liikenteessä liikkuvalle.

Talven tullen illat pimenevät ja ajaminen muuttuu haasteellisemmaksi. Yleisin pimeän aikaan liikenteessä kohdattu ongelma ovat vastaantulevan auton sokaisevat ajovalot, selviää Specsaversin tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin pohjoismaalaisten* tietoja, asenteita ja käytöstä liittyen näköön, sen huoltoon sekä ajamiseen. 43 prosenttia tutkimukseen vastanneista mainitsi vastaantulijan ajovalojen häirinneen ajamistaan. Ruotsalaiset kärsivät sokaisevista ajovaloista muita pohjoismaalaisia kuskeja enemmän: lähes puolet ilmoitti muiden autojen ajovalojen häiritsevän heitä.

        Suoraan vastaantulevan ajovaloihin katsomista tulisi välttää. Sen sijaan kannattaa katsoa sivuun, jolloin valot eivät häiritse yhtä paljon. Jos vastaantulijan ajovalot tuntuvat häikäisevän todella paljon ja edellisestä näöntarkastuksesta on vierähtänyt aikaa, kannattaa mennä tarkastuttamaan näkö. Taustalla saattaa olla esimerkiksi harmaakaihi, joka on tavallinen ikään liittyvä muutos silmissä. Se aiheuttaa usein silmien herkempää häikäistymistä, toteaa optikko Maarit Saarikoski Specsavers Iso Omenasta.

Vanhemmat kuljettajat varmempia hämärällä

Neljännes pohjoismaalaisista vastaajista myöntää tuntevansa olonsa joskus turvattomaksi ratissa, koska he näkevät heikommin pimeässä. Naiset kokevat keskimäärin miehiä useammin ongelmia tai haittoja yöllä tai hämärällä ajaessaan: naisista noin kolme neljästä kokee ongelmia ja miehistä hieman yli puolet.

Yllättäen mitä vanhempia tutkimukseen vastanneet olivat, sitä useammin he kokivat, ettei heillä ole ongelmaa ajaa hämärällä tai pimeällä. Yli 60-vuotiaista pohjoismaalaisista 42 prosenttia ei kokenut ongelmia ajaessaan yöllä, kun taas alle 30-vuotiaissa sama luku oli huomattavasti matalampi, 26 prosenttia.

        Varmuus liikenteessä kasvanee harjoituksen myötä. Näön muutoksiin kannattaa joka tapauksessa kiinnittää huomiota: jos näkökyky heikentyy pimeällä, omaa liikennekäyttäytymistä tulisi olla valmis muuttamaan. Tärkeintä on, että kaikkien on turvallista liikkua liikenteessä, Saarikoski muistuttaa.

Miltei jokainen ajohaasteita hämärällä kohdanneista kuskeista oli muuttanut käytöstään välttääkseen vastaavia ongelmia jatkossa. Lähes 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista autoilijoista on muuttanut omaa ajotapaansa. Käytännössä ajonopeutta muutetaan tai edellä ajavaan autoon jätetään pidempi etäisyys. Yleinen tapa on myös laittaa pitkät ajovalot tai sumuvalot päälle (41 % vastanneista) tai välttää ajamista kokonaan (38 % vastanneista).

Optikon vinkit hämärässä näkemiseen liikenteessä:

  1. Jos hämärässä autoileminen tuntuu haastavalta, kannattaa ensin selvittää oman näkemisen tila. Pienikin korjaamaton miinusvoimakkuus hankaloittaa hämärässä näkemistä. Taustalla saattaa olla myös esimerkiksi harmaakaihi, joka on tavallinen ikään liittyvä muutos silmissä. Optikko ohjaa tarvittaessa silmälääkäriin jatkotutkimuksiin.
  2. Vaikka muuten pärjäisi ilman laseja, kannattaa kaukolaseja kuitenkin käyttää aina ajaessa. Silloin näkö on liikenteessä liikkuessa parhaassa mahdollisessa terässä.
  3. Jos ajaa paljon ja kokee hämäränäön ongelmaksi, kannattaa hankkia yöajolasit. Ne voivat olla voimakkuudeltaan erilaiset kuin päiväsaikaan käytettävät silmälasit. Yöajolasien linssien keltainen väri parantaa kontrastia hämärässä.
  4.  Ajolaseissa pitää aina olla heijastuksenestopinnoite. Pinnoite estää valoa heijastumasta linsseistä häiritsevästi ja parantaa siten näkemistä hämärässä.
  5. Hämärässä heikosti näkevien kannattaa ennen ratin taakse istumista totuttautua hetken aikaa pimeään. Kirkkaasta sisätilasta tullessa pimeään tiehen tottuminen voi viedä aikansa.

Lisätiedot:
Maarit Saarikoski, optikko, Specsavers Oy, +358 40 7632563, maarit.saarikoski@st.fi.specsavers.com
Irene Hernberg viestintäjohtaja, Specsavers Oy, +358 40 6625866, irene.hernberg@specsavers.com

* Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 yli 2,5 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi

Specsaversin kansainvälisen tutkimuksen toteutti Panelwizard direct kesäkuussa 2017. Tutkimuksen vastaajat olivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta ja iältään yli 18-vuotiaita. Yhteensä vastaajia oli 4 388, joista suomalaisia oli 1 104. Otos on kansallisesti edustava.

Tutkimuksen tuloksia:

1.       Mitä ongelmia tai haittoja koet toisinaan ajaessasi yöllä (hämärässä)? Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. *

Tunnen oloni epävarmaksi
NORJA 4,4 %
RUOTSI 7,0 %
SUOMI 23,2 %
TANSKA 3,8 %
KESKIARVO 9,4 %

Tunnen pelkoa
NORJA 4,4 %
RUOTSI 4,7 %
SUOMI 6,4 %
TANSKA 4,1 %
KESKIARVO 4,9 %

Tunnen turvattomuutta, koska näen vähemmän/huonommin yöllä
NORJA 25,5 %
RUOTSI 27,5 %
SUOMI 25,4 %
TANSKA 20,0 %
KESKIARVO 24,6 %

Tunnen oloni sekavaksi
NORJA 3,6 %
RUOTSI 3,8 %
SUOMI 1,9 %
TANSKA 5,6 %
KESKIARVO 3,8 %

Väsyn nopeasti
NORJA 14,7 %
RUOTSI 19,1 %
SUOMI 16,6 %
TANSKA 15,3 %
KESKIARVO 16,4 %

Sokaistun vastaantulevien etuvaloista
NORJA 38,9 %
RUOTSI 48,4 %
SUOMI 40,3 %
TANSKA 44,2 %
KESKIARVO 42,9 %

En näe tiemerkintöjä yhtä selvästi
NORJA 13,9 %
RUOTSI 12,6 %
SUOMI 21,0 %
TANSKA 15,2 %
KESKIARVO 15,6 %

En näe edessä olevia mutkia yhtä selvästi
NORJA 12,7 %
RUOTSI 11,5 %
SUOMI 15,3 %
TANSKA 11,7 %
KESKIARVO 12,8 %

En pysty arvioimaan etäisyyttä muihin ajoneuvoihin yhtä tarkasti
NORJA 9,4 %
RUOTSI 7,5 %
SUOMI 11,6 %
TANSKA 7,4 %
KESKIARVO 9,0 %

Teen vääriä ratkaisuja liikenteessä, koska en näe yhtä hyvin / en pysty tekemään tehokkaita tilannearvioita
NORJA 1,5 %
RUOTSI 1,0 %
SUOMI 2,6 %
TANSKA 1,6 %
KESKIARVO 1,7 %

Muita ongelmia/haittoja
NORJA 1,3 %
RUOTSI 1,3 %
SUOMI 1,7 %
TANSKA 1,8 %
KESKIARVO 1,5 %

En koskaan koe ongelmia/haittoja ajaessani yöllä (hämärässä)
NORJA 37,2 %
RUOTSI 30,3 %
SUOMI 31,1 %
TANSKA 37,9 %
KESKIARVO 34,2 %

NORJA
NAISET:28,8 %
MIEHET: 45,1 %
RUOTSI
NAISET 19,0 %
MIEHET 40,5 %
SUOMI
NAISET 19,1 %
MIEHET 42,6 %
TANSKA
NAISET  24,6 %
MIEHET 51,0 %
KESKIARVO
NAISET 23,1 %
MIEHET 44,8 %

NORJA
alle 30-vuotiaat: 28,5 %
yli 60-vuotiaat: 47,2 %
RUOTSI
alle 30-vuotiaat: 17,3 %
yli 60-vuotiaat: 39,3 %
SUOMI
alle 30-vuotiaat: 28,8 %
yli 60-vuotiaat: 32,3 %
TANSKA
alle 30-vuotiaat: 25,8 %
yli 60-vuotiaat: 46,4 %
KESKIARVO
alle 30-vuotiaat: 25,7 %
yli 60-vuotiaat: 41,8 %

Ei koske minua, en aja koskaan yöllä (hämärässä)
NORJA 2,7 %
RUOTSI 4,7 %
SUOMI 5,2 %
TANSKA 2,5 %
KESKIARVO 3,7 %

2.       Miten toimit ratkaistaksesi yöllä (hämärässä) ajamista koskevat ongelmat tai haitat? Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.

KESKIARVO
Vältän ajamista yöllä (hämärässä) mahdollisimman paljon 37,6 %
Annan silmieni tottua pimeään, ennen kuin lähden ajamaan 13,7 %
Sopeutan ajotapani olosuhteiden mukaiseksi (esim. jätän suuremman etäisyyden edellä ajavaan autoon tai muutan ajonopeutta) 69,2 %
En aja yhteen menoon pitkiä aikoja / pidän ylimääräisiä taukoja 20,2 %
Valitsen hyvin valaistun reitin 13,7 %
Olen ostanut erikoislasit (esim. silmälasit, joissa on keltaiset linssit) 3,0 %
Kytken kauko- ja/tai sumuvalot päälle aina kun mahdollista 40,6 %
Jotain muuta, tarkenna 1,6 %
En tee mitään 6,6 %

NORJA
Vältän ajamista yöllä (hämärässä) mahdollisimman paljon 23,4 %
Annan silmieni tottua pimeään, ennen kuin lähden ajamaan 15,9 %
Sopeutan ajotapani olosuhteiden mukaiseksi (esim. jätän suuremman etäisyyden edellä ajavaan autoon tai muutan ajonopeutta) 67,0 %
En aja yhteen menoon pitkiä aikoja / pidän ylimääräisiä taukoja 18,8 %
Valitsen hyvin valaistun reitin 12,8 %
Olen ostanut erikoislasit (esim. silmälasit, joissa on keltaiset linssit) 4,4 %
Kytken kauko- ja/tai sumuvalot päälle aina kun mahdollista 42,3 %
Jotain muuta, tarkenna 1,3 %
En tee mitään 9,8 %

RUOTSI
Vältän ajamista yöllä (hämärässä) mahdollisimman paljon 45,7 %

Annan silmieni tottua pimeään, ennen kuin lähden ajamaan 10,8 %

Sopeutan ajotapani olosuhteiden mukaiseksi (esim. jätän suuremman etäisyyden edellä ajavaan autoon tai muutan ajonopeutta) 67,5 %
En aja yhteen menoon pitkiä aikoja / pidän ylimääräisiä taukoja 20,3 %

Valitsen hyvin valaistun reitin 10,6 %

Olen ostanut erikoislasit (esim. silmälasit, joissa on keltaiset linssit) 2,0 %
Kytken kauko- ja/tai sumuvalot päälle aina kun mahdollista 34,8 %
Jotain muuta, tarkenna 1,0 %
En tee mitään 4,9 %

SUOMI
Vältän ajamista yöllä (hämärässä) mahdollisimman paljon 48,1 %
Annan silmieni tottua pimeään, ennen kuin lähden ajamaan 20,0 %
Sopeutan ajotapani olosuhteiden mukaiseksi (esim. jätän suuremman etäisyyden edellä ajavaan autoon tai muutan ajonopeutta) 71,5 %
En aja yhteen menoon pitkiä aikoja / pidän ylimääräisiä taukoja 28,5 %
Valitsen hyvin valaistun reitin 19,6 %
Olen ostanut erikoislasit (esim. silmälasit, joissa on keltaiset linssit) 1,2 %
Kytken kauko- ja/tai sumuvalot päälle aina kun mahdollista 46,1 %
Jotain muuta, tarkenna 1,4 %
En tee mitään 4,0 %

TANSKA
Vältän ajamista yöllä (hämärässä) mahdollisimman paljon 34,0 %
Annan silmieni tottua pimeään, ennen kuin lähden ajamaan 8,1 %
Sopeutan ajotapani olosuhteiden mukaiseksi (esim. jätän suuremman etäisyyden edellä ajavaan autoon tai muutan ajonopeutta) 70,9 %
En aja yhteen menoon pitkiä aikoja / pidän ylimääräisiä taukoja 13,2 %
Valitsen hyvin valaistun reitin 12,0 %
Olen ostanut erikoislasit (esim. silmälasit, joissa on keltaiset linssit) 4,5 %
Kytken kauko- ja/tai sumuvalot päälle aina kun mahdollista 39,3 %
Jotain muuta, tarkenna 2,6 %
En tee mitään 7,7 %

Avainsanat:

Yrityksestä

Specsavers on maailman suurin yksityisomisteinen optikkoketju, joka rantautui Suomeen heinäkuussa 2007 tavoitteenaan tarjota suomalaisille kuluttajille laadukkaita silmälaseja ja näönhuoltopalveluita pysyvästi edullisin hinnoin. Suomessa on 48 yrittäjävetoista Specsavers Optikko -liikettä, ja kasvu jatkuu. Kaikki Specsavers Optikko -liikkeet tarjoavat korkeatasoisia optikkopalveluita, ja silmälääkäripalveluita on tarjolla useammassa liikkeessä. Optikon tekemään Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen sisältyvät aina silmänpaineen mittaus sekä silmänpohjakuvaus. Specsavers on tuonut 'valitse 2, maksa 1' - konseptillaan uutta ajattelua silmälasien käyttöön asusteena ja tyylikeinona. Specsaversin laajaan merkkikehysvalikoimaan kuuluvat mm. Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Lyle&Scott, Balmain, Gant, Tiger of Sweden, Converse, Hugo, DAY, Will.i.am, Karen Millen, Kylie sekä Ivana Helsinki. Kehysvalikoimaan pääsee tutustumaan täällä: https://www.specsavers.fi/silmalasit/design-kehykset

Tilaa

Multimedia

Multimedia