Specsavers ja Taksi Helsinki aloittavat yhteistyön turvallisemman liikenteen puolesta – taksinkuljettajat ilmaiseen näöntutkimukseen

Lähes puolet suomalaisista pitää kuljettajan huonoa näköä turvallisuusriskinä taksilla matkustaessaan. Uuden yhteistyön myötä kaikki Taksi Helsingin kuljettajat saavat mahdollisuuden käydä Specsaversilla kokonaisvaltaisessa näöntutkimuksessa.

Taksialan uudistumisen myötä kuljettajien luotettavuus ja kyytien turvallisuus puhuttavat. Tärkeä turvallisuustekijä taksin kyytiin hypätessä on kuitenkin myös kuljettajan ajonäkö: tutkimuksen mukaan jopa 74 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että taksinkuljettajien silmäterveyteen ja näkökykyyn tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Nyt Specsavers ja Taksi Helsinki ovat käynnistäneet aiheen tiimoilta yhteistyön. Kaikki Taksi Helsingin kuljettajat pääsevät huhtikuun loppuun saakka ilmaiseen näöntutkimukseen Specsaversille. Kuljettajan taksikorttiin kiinnitetystä Näkö katsastettu -tarrasta tunnistaa, että kyseinen kuljettaja on käynyt vastikään tutkituttamassa näkönsä.

Tarkastettu näkö tekee taksinkuljettajasta suomalaisten silmissä luotettavamman

Specsaversin teettämän tutkimuksen mukaan 48 prosenttia suomalaisista kokee kuljettajan huonon näkökyvyn olevan turvallisuusriski taksilla matkustettaessa. Jopa 95 prosenttia suomalaisista kokeekin, että taksinkuljettajien näkö tulisi tarkastuttaa säännöllisesti.

– Liikenneturvallisuus on meille tärkeä asia. Haluamme varmistaa, että meidän takseissamme on turvallista matkustaa – koska kuljettajan vastuulla on oman turvallisuutensa lisäksi myös toinen ihminen tai useampikin, on hyvä ajonäkö todella tärkeä asia. Haluamme panostaa kuljettajiemme työkykyyn sekä asiakkaittemme turvallisuuteen, ja tähän yhteistyö Specsaversin kanssa tarjoaa meille hyvät eväät, toteaa Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

Silmäterveydestä huolehtiminen voikin tutkimuksen mukaan rakentaa luottamusta asiakkaan ja taksiyhtiön välille. 64 prosenttia suomalaisista valitsee mieluiten taksiyhtiön, joka kertoo huolehtivansa taksinkuljettajiensa näkökyvystä. Yhtä moni myös pitäisi taksikyytiä turvallisempana, jos tietäisi kuljettajan käyneen hiljattain näöntutkimuksessa.

– Hyvä näkö on olennainen osa ajoturvallisuutta, ja siksi meille onkin luontevaa olla mukana tukemassa taksinkuljettajien näkökykyä. Näkö muuttuu usein vähitellen, joten sen heikentymistä on todella hankala itse havaita. Myös monet näkökykyyn vaikuttavat silmäsairaudet ovat alkuvaiheessa pitkään oireettomia. Tarkastuttamalla näkö säännöllisesti voidaan varmistaa, että silmissä on kaikki kunnossa ja käytössä oikeanlaiset lasit, joilla näkee liikkua turvallisesti liikenteessä, sanoo Specsaversin Suomen maajohtaja Erkki Tala.

Lisätietoja:

Maajohtaja Erkki Tala, Specsavers Finland, 040 5741192, erkki.tala@specsavers.com
Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com
Toimitusjohtaja Jari Kantonen, Taksi Helsinki Oy, 040 543 1438, jari.kantonen@taksihelsinki.fi

Tutkimuksesta

Specsaversin tutkimuksen toteutti Bilendi Oy heinäkuussa 2018. Tutkimuksen vastaajat olivat Suomesta ja iältään yli 18-vuotiaita. Yhteensä vastaajia oli 1 000. Otos on kansallisesti edustava.

Tutkimuksen tuloksia:

Mitkä kuljettajan fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät koet turvallisuusriskiksi taksikyydin yhteydessä? Valitse 1-3 sinua eniten huolestuttavaa tekijää.

Kuljettajan väsymys 79 %
Kuljettajan päihteiden käyttö 58 %
Kuljettajan näkökyky 48 %
Mahdolliset sairaskohtaukset 34 %
Kuljettajan reaktionopeus 24 %
Kuljettajan mahdolliset pitkäaikaissairaudet, kuten diabetes tai sydänsairaudet 15 %
Kuljettajan kuulo 2 %
Muu 4 %

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Kuljettajien silmäterveyteen ja näkökykyyn tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Erittäin samaa mieltä 21 %
Samaa mieltä 53 %
En samaa enkä eri mieltä 18 %
Eri mieltä 2 %
Täysin eri mieltä 0 %
En osaa sanoa 5 %

Pitäisikö taksikuskin näkökyky mielestäsi tarkistaa säännöllisesti?

Kyllä 95 %
Ei 5 %

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Valitsen mieluiten sellaisen taksiyhtiön, joka kertoo huolehtivansa kuskiensa näkökyvystä.

Erittäin samaa mieltä 17 %
Samaa mieltä 47 %
En samaa enkä eri mieltä 25 %
Eri mieltä 3 %
Täysin eri mieltä 1 %
En osaa sanoa 7 %

Pitäisin taksikyytiä turvallisempana, jos tietäisin, että kuljettajalle on tehty hiljattain näöntarkastus.

Erittäin samaa mieltä 15 %
Samaa mieltä 49 %
En samaa enkä eri mieltä 26 %
Eri mieltä 4 %
Täysin eri mieltä 1 %
En osaa sanoa 5 %

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2017 yli 2,9 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi

Taksi Helsinki Oy on pääkaupunkiseudun ja Suomen suurin taksitoimija 1340 taksilla. Asiakaslähtöinen kehitystyö, laadunvalvonta ja uusien palvelutuotteiden kehitys ovat tekijöitä, joilla Taksi Helsinki haluaa varmistaa asiakastyytyväisyyden nyt ja tulevaisuudessa. Taksitilauksen vaivattomuus, luotettavuus ja monipuoliset tilaustavat ovat keskeinen osa Taksi Helsingin asiakaspalvelukonseptia. www.taksihelsinki.fi


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia