Tupakoitko tai liikutko liian vähän? Se vaikuttaa myös näköösi

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kolmasosa suomalaisista ei tiedä, että hoitamaton diabetes voi sokeuttaa. Myöskään silmäsairauksien yhteyttä elintapoihin ei usein ymmärretä – yli puolet tutkimukseen vastanneista suomalaisista ei usko tai tiedä, että esimerkiksi ylipaino voi johtaa silmäsairauksiin.

Diabetes on yksi yleisimmistä kansantaudeistamme, mutta moni suomalainen ei tiedä sen vaikuttavan myös näköön. Specsaversin tutkimuksessa selvitettiin pohjoiseurooppalaisten* tietoja, asenteita ja käytöstä liittyen näköön ja sen huoltoon. Jopa yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta suomalaisesta joko sairastaa diabetesta itse tai tuntee jonkun, joka tätä sairastaa. 31 prosenttia suomalaisista ei kuitenkaan tiedä, että diabetes voi aiheuttaa sokeutta.

-        Diabetes ja näkö liittyvät vahvasti toisiinsa. Hitaasti kehittyvä retinopatia eli verkkokalvosairaus on diabeteksen liitännäissairaus, joka haittaa verkkokalvon toimintaa ja voi hoitamattomana jopa sokeuttaa, kertoo Specsavers Itäkeskuksen optikko Marina Åkerlund.

Noin puolet suomalaisista ei usko tai tiedä, että diabetes voidaan havaita silmistä. Todellisuudessa sairaus voidaan kuitenkin havaita silmänpohjakuvauksessa jo varhaisessa vaiheessa. Tauti on usein alkuvaiheessa oireeton ja siksi vaikea havaita, mutta sen ensimmäiset merkit voidaan erottaa silmässä jo varhain.

-        Monien sairauksien ensimmäiset merkit näkyvät silmistä. Kun silmät tarkastutetaan säännöllisesti, voidaan sairauksiin puuttua varhaisessa vaiheessa. Jos näöntutkimuksessa havaitaan silmäsairauteen viittaavia muutoksia, optikko ohjaa lääkäriin jatkotutkimuksiin, sanoo Åkerlund.

Silmäsairauksien taustavaikutukset hämärän peitossa

Leijonanosa suomalaisista tietää, että moni silmäsairaus, kuten glaukooma tai kaihi, voidaan havaita optikon tekemässä silmänpohjakuvauksessa. 65 prosentilla tutkimukseen vastanneista suomalaisista on tiedossa, että glaukooma voidaan havaita näöntutkimuksessa, ja jopa 75 prosenttia tietää saman kaihista.

Specsaversin tutkimuksessa kuitenkin paljastui, että varsinkin silmäsairauksien taustatekijöiden tuntemuksessa on suomalaisilla parantamisen varaa. Yli puolet tutkimukseen vastanneista suomalaisista ei usko tai tiedä, että ylipaino voi johtaa silmäsairauksiin. Vielä suuremmalle osalle, 67 prosentille, liikunnan puutteen yhteys silmäsairauksien kehittymiseen on tuntematon. 43 prosenttia ei usko tai tiedä tupakoinnin voivan aiheuttaa silmäsairauksia.

-        Huomattavan suuri osa suomalaisista ei hahmota elintapojen yhteyttä näköön. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus, ja pääasiassa elintavat, jotka palvelevat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, ovat hyväksi myös silmille, Åkerlund summaa.

Muihin tutkimusmaihin verrattuna suomalaiset tiesivät keskimääräistä paremmin, mikä on hyväksi silmien terveydelle ja mikä ei. Esimerkiksi 42 prosenttia suomalaisista tiesi varmasti, että jotkin ravintoaineet ovat hyväksi silmille, kun taas tanskalaisista vastaajista vain 26 prosenttia oli vakuuttunut tietävänsä, että näin on.

Parhaiten silmäsairauksiin liittyvä tieto on hallussa yli 60-vuotiailla. Suurin osa iäkkäämmistä suomalaisvastaajista tuntee kaihin, glaukooman ja silmänpohjan rappeuman. Esimerkiksi jopa 82 prosenttia yli 60-vuotiaista suomalaisista joko sairastaa itse kaihia tai tuntee jonkun sitä sairastavan.

–         Silmäsairaudet yleistyvät iän myötä. Mitä vanhempi ihminen on, sitä todennäköisemmin hänellä onkin joko itsellään silmäsairaus tai hän tuntee toisia niistä kärsiviä, toteaa Åkerlund.

Lisätiedot:
Marina Åkerlund, optikko, Specsavers Oy, +358 40 585 7336, marina.akerlund@st.fi.specsavers.com

Irene Hernberg, viestintäjohtaja, Specsavers Oy, +358 40 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com  

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 yli 2,5 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi

*Tutkimusmaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Hollanti

Tutkimuksesta

Specsaversin kansainvälisen tutkimuksen toteutti Panelwizard direct kesäkuussa 2017. Tutkimuksen vastaajat olivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Hollannista ja iältään yli 18-vuotiaita. Yhteensä vastaajia oli 5 148, joista suomalaisia oli 1 104. Otos on kansallisesti edustava.

Tutkimuksen tuloksia:

Onko diabetes sinulle tuttu sairaus ja tunnetko henkilöitä, jotka sairastavat sitä? Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.
(Suomalaiset)

Kyllä, minulla on diabetes 10 %
Kyllä, tunnen henkilöitä, joilla on diabetes 80 %
Olen kuullut diabeteksesta, mutta en tunne ketään, joka sairastaisi diabetesta 13 %
En ole koskaan kuullut diabeteksesta 0 %

Alla on lueteltu joitakin diabetekseen ja silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei. Ilmoita myös, kuinka varma olet väittämän paikkansapitävyydestä.
(Suomalaiset)

Diabetes saattaa aiheuttaa sokeutta:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 4 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 8 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 29 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 41 %
Ei tietoa 19 %

Diabetes näkyy silmissä (esim. silmänpohjan kuvauksessa):
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 4 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 13 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 34 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 18 %
Ei tietoa 32 %

Mitä optikko voi mielestäsi nähdä silmistäsi näöntarkastuksessa? Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon.
(Suomalaiset)

Glaukooman (silmänpainetauti) 65 %
Kaihin 75 %
Diabeteksen 20 %
Makuladegeneraation (silmänpohjan ikärappeuma) 50 %
Eräitä kasvaimia 30 %
Kohonneen verenpaineen 12 %
Kohonneen veren kolesterolin 4 %
Sydän- ja verisuonitaudin 7 %
Dysleksian 4 %
Hämäräsokeuden 40 %
Ei mitään näistä 2 %
En tiedä 13%

Alla on lueteltu joitakin silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei. Ilmoita myös, kuinka varma olet väittämän paikkansapitävyydestä.
(Suomalaiset)

Ylipaino saattaa johtaa silmäsairauksiin:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 7 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 20 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 32 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 10 %
Ei tietoa 31 %

Liikunnan puute saattaa johtaa silmäsairauksiin:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 8 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 27 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 26 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 7 %
Ei tietoa 32 %

Tupakointi saattaa johtaa silmäsairauksiin:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 4 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 15 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 41 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 16 %
Ei tietoa 24 %

Alla on lueteltu joitakin silmien terveyteen liittyviä väittämiä. Ilmoita kunkin väittämän kohdalla uskotko sen pitävän paikkansa vai ei. Ilmoita myös, kuinka varma olet väittämän paikkansapitävyydestä.

Jotkin ravintoaineet ovat hyväksi silmille

Suomalaiset:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 3 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 5 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 41 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 42 %
Ei tietoa 10 %

Tanskalaiset:
Olen varma, että väittämä ei pidä paikkaansa 3 %
Uskon, että väittämä ei pidä paikkaansa 5 %
Uskon, että väittämä pitää paikkansa 42 %
Olen varma, että väittämä pitää paikkansa 26 %
Ei tietoa 24 %

Alla on lueteltu kolme silmäsairautta. Ovatko sairaudet sinulle tuttuja ja tunnetko jonkun, joka sairastaa niitä? Ilmoita kunkin sairauden kohdalla sopiva vaihtoehto. Voit valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon riviä kohden.
(Suomalaiset, 60-vuotiaat tai sitä vanhemmat)

Kaihi:
Minulla on tämä sairaus 23 %
Tunnen henkilöitä, joilla on tämä sairaus 59 %
Olen kuullut tästä sairaudesta, mutta en tunne ketään, joka sairastaisi sitä 21 %
En ole koskaan kuullut tästä sairaudesta 1 %

Glaukooma:
Minulla on tämä sairaus 4 %
Tunnen henkilöitä, joilla on tämä sairaus 47 %
Olen kuullut tästä sairaudesta, mutta en tunne ketään, joka sairastaisi sitä 44 %
En ole koskaan kuullut tästä sairaudesta 5 %

Makuladegeneraatio (silmänpohjan ikärappeuma):
Minulla on tämä sairaus 6 %
Tunnen henkilöitä, joilla on tämä sairaus 39 %
Olen kuullut tästä sairaudesta, mutta en tunne ketään, joka sairastaisi sitä 45 %
En ole koskaan kuullut tästä sairaudesta 10 %

Avainsanat:

Yrityksestä

Specsavers on maailman suurin yksityisomisteinen optikkoketju, joka rantautui Suomeen heinäkuussa 2007 tavoitteenaan tarjota suomalaisille kuluttajille laadukkaita silmälaseja ja näönhuoltopalveluita pysyvästi edullisin hinnoin. Suomessa on 48 yrittäjävetoista Specsavers Optikko -liikettä, ja kasvu jatkuu. Kaikki Specsavers Optikko -liikkeet tarjoavat korkeatasoisia optikkopalveluita, ja silmälääkäripalveluita on tarjolla useammassa liikkeessä. Optikon tekemään Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen sisältyvät aina silmänpaineen mittaus sekä silmänpohjakuvaus. Specsavers on tuonut 'valitse 2, maksa 1' - konseptillaan uutta ajattelua silmälasien käyttöön asusteena ja tyylikeinona. Specsaversin laajaan merkkikehysvalikoimaan kuuluvat mm. Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Lyle&Scott, Balmain, Gant, Tiger of Sweden, Converse, Hugo, DAY, Will.i.am, Karen Millen, Kylie sekä Ivana Helsinki. Kehysvalikoimaan pääsee tutustumaan täällä: https://www.specsavers.fi/silmalasit/design-kehykset

Tilaa

Multimedia

Multimedia