SRV käynnistää merkittävät energiansäästötoimenpiteet työmaillaan

Report this content

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      06.10.2022    KLO 10.15

SRV käynnistää merkittävät energiansäästötoimenpiteet työmaillaan

Viime aikojen voimakas sähköenergian hintojen nousu sekä mahdollinen saatavuuden heikkeneminen uhkaavat suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuutta tulevan talven aikana. Työmaan tehokas lämmönkäyttö on osa SRV:n elinkaariviisasta strategiaa, mutta osana valtakunnallista energiansäästökampanjaa SRV vahvistaa toimenpiteitään energiankulutuksen vähentämiseksi. Toimenpiteet koskettavat niin rakentamisen energiankulutuksen vähentämistä kuin energiatehokkuuden parantamista.

SRV tavoittelee tulevan talven aikana yli kymmenen prosentin vähennystä lämmityksen energiakulutukseen. Tavoitteet toteutetaan vähentämällä lämmitykseen käytettävää energiaa, parantamalla työmaiden energiatehokkuutta ja ohjaamalla energiankulutusta tarpeenmukaisesti. SRV:n energiankulutus vuonna 2021 oli noin 30 000 megawattituntia.

”Energiakriisi aiheuttaa uhkaa koko yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Haluamme yhtiön kokonaisenergiankulutusta vähentämällä ja mahdollisuuksien mukaan kulutushuippuja ajoittamalla tehdä oman osamme ongelman helpottamiseksi. Taloudellisen vastuun näkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota energianhintapiikkien vaikutukseen työmaiden kustannuksiin ja sitä kautta yhtiön tulokseen”, kertoo SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

Käytännön tasolla energiankulutusta vähennetään ohjaamalla tilojen tarpeenmukaista energiankulutusta muun muassa laskemalla työmaatoimistojen ja kiinteiden toimipaikkojen päivälämpötilaa vähintään yhdellä asteella ja yölämpötilaa viidellä asteella. Rakenteilla olevan rakennuksen työnaikaista suojausta, lämmitystä, kuivatusta ja olosuhdehallintaa tehostetaan esimerkiksi kehittämällä ennakkosuunnittelua ja parantamalla sääsuojauksen laatua. Lisäksi työmailla otetaan maa- ja kaukolämpö käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudet parakit ja kalustot päivitetään energiatehokkaimmiksi. Toimenpiteillään SRV osallistuu Motivan johtamaan kansalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan*.

Energiatehokkuus on keskeinen osa elinkaariviisautta

Työmaiden suurimmat päästölähteet ovat sähkö, lämmitys sekä työkoneiden polttoaineet. Viime vuoden aikana SRV:n työmaiden hiilidioksidipäästöistä noin 40% koostui nimenomaan sähkönkulutuksesta.

”Kyse ei ole pelkästään energiansäästöistä kustannussyistä, vaan samalla otamme myös elinkaariviisaan strategiamme mukaisesti nopeutetulla aikataululla loikkia kohti vähäpäästöistä rakentamista. Teimme päätöksen vuoden alusta muuttaa kaikki työmaamme nettopäästöttömiksi työmaiksi, ja olemme jo vähentäneet päästöjä 85 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kaikki työmailla käytettävä sähkö on hiilineutraalia ja lämmityksessä käytämme mahdollisimman vähähiilisiä vaihtoehtoja”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

SRV julkaisi syksyllä tavoitteet päästöttömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. SRV:n strategia kumpuaa rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että sen koko elinkaari on huomioitu. Elinkaariviisauden avulla yhtiö pienentää tuottamiaan päästöjä sekä luo rakentamalla kestävää ja hyvää elinympäristöä kymmeniksi ja sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

* Astetta alemmas -kampanja on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja. Lue lisää: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastokampanja

Lisätiedot:
Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV, puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Tilaa

Multimedia

Multimedia