Tulosvaroitus: SRV Yhtiöt Oyj alentaa arviotaan vuoden 2018 näkymistä

Report this content

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     14.9.2018      KLO 11.00

Tulosvaroitus: SRV Yhtiöt Oyj alentaa arviotaan vuoden 2018 näkymistä

SRV Yhtiöt Oyj täsmentää näkymiään ja muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2018. Yhtiö arvioi koko vuoden 2018 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi lähinnä REDI-kauppakeskuksen kustannusten nousun vuoksi. Redin kauppakeskus avataan asetettujen laadullisten tavoitteiden sekä aikataulun mukaisesti syyskuussa.

Yhtiö kertoi 2018 puolivuosikatsauksessaan, että sen operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset sekä pidentyneet toimitusajat. Edelleen yhtiö kertoi, että operatiivista liikevoittoa heikensi kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDI-kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Juuri valmistuneen päivitetyn loppukustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset muodostuvat edellistä ennustetta suuremmaksi, jonka vuoksi yhtiön operatiivinen liikevoitto vuodelta 2018 muodostuu tappiolliseksi. Koko REDI-hankkeen lopullinen tulosvaikutus on nähtävissä kuitenkin vasta kun kauppakeskus ja kaikki asuintornit ovat valmistuneet ja myyty.

Uusi ohjeistus on:

  • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa näiden asuntojen liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate ja REDI-kauppakeskuksen ennakoitua suuremmat kulut.
  • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan jäävän tappiolliseksi (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa).

Aiempi, 19.7.2018 annettu ohjeistus oli:

  • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate ja REDI-kauppakeskuksen ennakoitua suuremmat kulut.
  • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2017 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa).

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 25.10.2018.

Lisätiedot:
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV - Elämäsi rakentaja

 

Tilaa