Henkilöstöä koskevat neuvottelut Borlängessä ja Virsbossa saatu päätökseen

SSAB:n Ruotsin Borlängen ja Virsbon tuotantoyksiköiden uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut henkilöstöä edustavien ammattiliittojen edustajien kanssa on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena syntyneet henkilöstösuunnitelmat merkitsevät yhteensä noin 270 työpaikan vähennystä. Borlängessä suurin osa irtisanomisista tapahtuu ruotsalaisen keskitetyn ToF-joustoturvasopimuksen puitteissa.

SSAB ilmoitti 2. helmikuuta 2015 suunnitelluista tuotantomuutoksista Borlängessä. Suunnitelmat sisälsivät sinkki- ja maalipinnoituslinjojen lakkauttamisen ja linjojen tuotannon siirtämisen yhtiön muihin yksiköihin Ruotsissa ja Suomessa. Kaikkiaan linjojen lakkauttamisen arvioidaan merkitsevän 210 työpaikan menetystä (170 työntekijää ja 40 toimihenkilöä).

Työntekijöiden osalta yhtiö ja ammattiliitot ovat sopineet hyödyntävänsä Ruotsissa käytössä olevaa keskitettyä turvallisuus- ja joustavuussopimusta (ToF), jolla pyritään helpottamaan suhdannevaihtelujen ja väliaikaisten tuotantomuutosten vaikutuksia.

SSAB ilmoitti 12. toukokuuta 2015, että virtausputkituotanto lakkautetaan syksyllä Virsbossa. Lakkautusta koskevat neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja uusi organisaatio merkitsee yhteensä 54 työpaikan menetystä, mutta 44 työpaikkaa säilyy.

Lisäksi SSAB on ilmoittanut suunnitelmista siirtää putkituotteidensa tuotantoa Borlängestä konsernin muihin yksiköihin. Nämä suunnitellut muutokset koskettavat yhteensä yhdeksää ihmistä ja neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on aloitettu.

Nämä toimenpiteet ovat osa aiemmin ilmoitettua tehokkuus- ja synergiaohjelmaa, joka on seurausta SSAB:n ja Rautaruukin viimevuotisesta yhdistymisestä.

Lisätietoja:

Olavi Huhtala, johtaja, SSAB Europe, puh. +358 20 592 9157
Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, puh. +358 20 592 9040

Kuvia SSAB:n mediapankista

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Avainsanat: